Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην με απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΚΕΤΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΠΑ2 & ΕΠΑΣ), ποσότητας 19.500 λίτρων και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.500,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 24.180,00 € συμπ. ΦΠΑ για το έτος 2020 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσής του

Για το πλήρες κειμενο πατηστε εδώ