Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Δ. Αττικής & Νήσων

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών σε συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Δ. Αττικής & Νήσων για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.702,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ