Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού και λοιπών υπηρεσιών.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς “Παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού μοντελοποίησης, παραμετροποίησης, παροχής λοιπών υπηρεσιών και επιμόρφωσης Συμβούλων ΣΑΕΠ του ΟΑΕΔ και λοιπών εμπλεκόμενων στον τομέα της επιχειρηματικότητας”  προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 50.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι ποσού 62.000,00 €.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.

Για διευκρινίσεις πατήστε εδώ.