Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε συνοπτικό διαγωνισμό, για τη προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Διοίκησης του Οργανισμού, για ένα (1) έτος», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 30.401,17 € πλέον του Φ.Π.Α. 24,00 %, ήτοι 37.697,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη 3η Διευκρίνηση επί της Διακήρυξης πατήστε εδώ.