Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε συνοπτικό διαγωνισμό, για τη προμήθεια εντύπων.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς "«Προμήθεια εντύπων για την κάλυψη  των  αναγκών  των  Υπηρεσιών  του  Οργανισμού», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 47.945,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 59.451,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.".

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.