Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό “Μελέτη για την αναβάθμιση, βελτιστοποίηση και οργάνωση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ.».

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό “Μελέτη για την αναβάθμιση, βελτιστοποίηση και οργάνωση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ.», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24,00 %, ήτοι 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24,00 %.”

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη Διευκρίνηση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη 2η Διευκρίνηση πατήστε εδώ.