Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αδειών χρήσης

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια αδειών χρήσης, καθώς επίσης και την αναβάθμιση και συντήρηση του υφιστάμενου λογισμικού διαχείρισης της βάσης γεωγραφικών δεδομένων του Οργανισμού», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο, πατήστε εδώ