Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4

Πρόσκληση συνοποτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 & Α4, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των Δ/νσεων της Διοίκησης του Οργανισμού, για ένα έτος.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.