Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΟΑΕΔ/ ΠΔ Κρήτης.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί με Συνοπτικό
διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια
εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔ Κρήτης και των
Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ