Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Τελικοί Πίνακες υποψηφίων Δ/ντών-Δ/ντριών εκπαιδευτικών μονάδων ΟΑΕΔ, ύστερα από τη διαδικασία της συνέντευξης.

Αναρτήθηκαν σήμερα οι τελικοί πίνακες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση των υποψηφίων Δ/ντών-Δ/ντριών των εκπαιδευτικών μονάδων του ΟΑΕΔ, ύστερα από τη διαδικασία της συνέντευξης.

Δυνατότητα υποβολής  ένστασης έχουν οι υποψήφιοι /ες  εντός  αποκλειστικής προθεσμίας  τριών εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση τους ( από 28/2/2017 έως και 02/03/2017). 

Κατεβάστε από εδώ τους τελικούς πίνακες.