Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Τροποποίηση της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2018
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση
Απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες καθαριότητας
των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 25, παρ. 9,
του Ν. 4440/2016)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο.