Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4

Πρόσκληση συνοποτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 & Α4 προκειμένου να...

Ανοικτός διαγωνισμός για αποκατάσταση ζημιών διαμερισμάτων Ολυμπιακού Χωριού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών σε δέκα (10) διαμερίσματα και σε μία (1) πολυκατοικία στο Ολυμπιακό Χωριό»