Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αδειών χρήσης

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει...

Προσωρινά αποτελέσματα Βρεφονηπιακών Σταθμών 2017-2018

Σήμερα, 04-07-2017  αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά  οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς...

Ανοικτός διαγωνισμός μεταστέγασης ΚΠΑ2 Τούμπας

Τεύχη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Μεταστέγαση του ΚΠΑ2 Τούμπας στο κτίριο ΚΕΝΕ τ. Ο.Ε.Ε. στην Πυλαία, ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ".