Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ 52 ΘΕΣΕΩΝ (ΜΕ 6 ΣΥΝΟΔΟΥΣ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΒΜ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για ανάδειξη
αναδόχου της «Μίσθωσης τριών (3)...

Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2016-2017

Αναρτήθηκαν σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα Κοινωνικού Τουρισμού 2016-2017. Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ. Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.