Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού για ένα (1) έτος".

Eπι το ορθόν για τoν Πίνακα κατάταξης για την ειδικότητα

Ανακοίνωση επι το ορθόν που αφορά στoν Πίνακα κατάταξης για την ειδικότητα ''ΠΕ Φιλολόγων με Πιστοποιητικό Braille'' για την Σχολή ΑμεΑ Αθηνών. Ανακοίνωση επι το ορθόν που αφορά...