Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Πίνακες Αξιολόγησης Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης, για την Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Άρτας, με τίτλο:1.«Κοστολόγηση παροχής υπηρεσίας και πώλησης αγαθών-Επιχειρηματικό μάρκετινγκ» 2.«Σχεδίαση Ξυλουργικών Κατασκευών και Επίπλων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σταθμών εργασίας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την "Προμήθεια εβδομήντα (70) σταθμών εργασίας, προκειμένου να κυλυφθούν ανάγκες της Δ/νσης Μηχανογράφησης".