Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ E.K.E.K . ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού ,
Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , για ανάδειξη αναδόχου της Μ « ίσθωσης
τεσσάρων Λεωφορείων Πούλμαν των θέσεων με οκτώ συνοδούς για (4) ( ) 50 (8) ,
την μεταφορά των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου
Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες
Θεσσαλονίκης Ε Κ Ε Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος ( . . . ) 2020-2021»,
συνολικού προϋπολογισμού 182.400,00€ πλέον , (24 του ΦΠΑ %) ή 226.176,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.