Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Οδηγός για την άρση υποθηκών & προσημειώσεων τ. ΟΕΚ (ΟΑΕΔ)

Αίτηση για την ανάκληση της δικαστικής απόφασης, δυνάμει της οποίας ενεγράφη η προσημείωση (doc)

Αίτηση στο Υποθηκοφυλακείο (doxc)   pdf

Σχέδιο δικαστικής απόφασης για την άρση της προσημείωσης (doxc)   pdf

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ & ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ τ. ΟΕΚ (ΟΑΕΔ) (docx)   pdf

Δικάσιμοι:

Αθήνα:  26 Μαρτίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

1 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 9 Απριλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής - 15 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 και 18 Απριλίου 2019 κ. Ιωάννης Χατζηγιάννης ΑΜ/ΔΣΑ 12.340,

6 Μαίου κ. Ιωάννης Χατζηγιάννης ΑΜ/ΔΣΑ 12.340 - 7 Μαΐου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός AM/ΔΣΑ 9688 - 8 Μαΐου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 9 Μαΐου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22.355 -10 Μαΐου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός ΑΜ/ΔΣΑ 9688, 17 Μαΐου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619,

10 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 14 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 18 Ιουνίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 19 Ιουνίου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός, 20 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 25 Ιουνίου 2019 κ. Γιώργος Λουκάς ΑΜ/ΔΣΑ: 24.902 - 26 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 28 Ιουνίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355

5 Ιουλίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 9 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 12 Ιουλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής - 17 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 19 Ιουλίου κ. Χρήστος Θλιβέρης - *ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ* 23 Ιουλίου 2019 κ. Γιώργος Λουκάς ΑΜ/ΔΣΑ 24.902 (αφορά ματαιωθείσες λόγω εκλογών σύμφωνα με εντολή κ. Προϊσταμένου Πρωτοδικείου), *ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ* 24 Ιουλίου 2019 Σταύρος Κελαϊδής (αφορά ματαιωθείσες λόγω εκλογών, σύμφωνα με εντολή κ. Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών) 25 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 26 Ιουλίου κ. Χρήστος Θλιβέρης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

6 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 10 Σεπτεμβρίου Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 13 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 17 Σεπτεμβρίου 2019 κ. Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 23 Σεπτεμβρίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 27 Σεπτεμβρίου 2019 κ.Σταύρος Κελαϊδής

Πειραιάς: 3 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 17 Απριλίου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 14 Μαϊου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 , 21 Ιουνίου 2019 ώρα 10 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22.355 - 23 Ιουλίου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής, 30 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ώρα 10.05 π.μ. ΑΜ/ΔΣΑ 22.355

Προσοχή: Στην Αθήνα απαιτείται προκατάθεση της αίτησης με γραμμάτιο ΔΣΑ - κτίριο 4 - όροφος Β

Η παράσταση του Δικηγόρου ΟΑΕΔ γίνεται ατελώς δυνάμει των Ν. 1545/85 , Ν. 2224/94 και Ν. 2579/98

Όλοι οι Δικηγόροι ΟΑΕΔ έχουν εξουσιοδοτηθεί με το υπ' αριθμ. 1.277/2019 πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πεζιρκιανίδου και άπαντες καλώς παρίστανται ασχέτως του ονοματεπωνύμου που αναφέρεται στο έγγραφό σας.