Νέα & Ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, που διαμένουν στην ίδια περιοχή, κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2020

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να
προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης, για
την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, στην περιοχή
αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, που
διαμένουν στην ίδια περιοχή, κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2020,
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, Προϋπολογισμού «42.900,00» €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αναληφθείσα υποχρέωση 486/28.04.2020),
καλεί τους ενδιαφερόμενους την 01.06.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
πμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πελοποννήσου, επί της οδού Λ. Αθηνών, αρ. 89, ΤΚ 26500 - Ρίον
Πατρών προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών, στην
Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πελοποννήσου.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.