Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2019 - 2020

Για τη Δημόσια Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

Για οδηγίες υποβολής αίτησης από ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, πατήστε εδώ

Για οδηγίες υποβολής αίτησης από ΠΑΡΟΧΟΥΣ, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Απόφαση Τροποποίησης της υπ' αριθμ.8/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης ως προς την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των Παρόχων Θεατρικών Επιχειρήσεων πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

18.09.2019 Δελτίο Τύπου για τους Παρόχους των Θεατρικών Επιχειρήσεων

11.10.2019 Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων-Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

11.10.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων

 

11.10.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

 

ΠΑΡΟΧΟΙ

11.10.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων

 

11.10.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων