Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2020

04.06.2020 - Για την Δημόσια Πρόσκληση πατήστε εδώ.

04.06.2020 - Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Αν είστε δικαιούχος, για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Αν είστε πάροχος, για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Για οδηγίες υποβολής αίτησης από δικαιούχους, πατήστε εδώ.

Για οδηγίες υποβολής αίτησης από παρόχους, πατήστε εδώ.

06.08.2020 - Δελτίου Τύπου για τα Οριστικά Αποτελέσματα

06.08.2020 - Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση

12.11.2020 - Σημαντική Ανακοίνωση: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΠΟ ΤΙΣ 07.11.2020 έως 30.11.2020 (διάρκεια ισχύος των έκτακτων περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού)

17.12.2020 - Σημαντική Ανακοίνωση: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

06.08.2020 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων

06.08.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

06.08.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Μελών

 

ΠΑΡΟΧΟΙ

06.08.2020 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Παρόχων

Αναζητήστε βιβλιοπωλείο εδώ.

06.08.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων

 

ΠΑΡΟΧΟΙ

ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 - ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΒΙΒΛΙΑ

 

09.06.2020. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους που επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το Πρόγραμμα Επιταγών Βιβλίων 2020 ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr μέσω των οποίων υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα που αναφέρονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση (Αρ. Προκήρυξης 5/2020, σελίδα 3) έχουν αλλάξει. Οι νέες ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι οι εξής:

Δικαιούχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Πάροχοι

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion

 

28.07.2020 - Δελτίο Τύπου-Ημερομηνίες έναρξης ενστάσεων

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

06.08.2020 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων

06.08.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

06.08.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Μελών

 

ΠΑΡΟΧΟΙ

28.07.2020 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων

28.07.2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων