Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας

Για παλαιότερα προγράμματα (προγενέστερα της 1/1/2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας

Έναρξη νέου προγράμματος

28-11-2018 Δελτίο τύπου

28-11-2018 Δημόσια Πρόσκληση

28-11-2018 ΦΕΚ 4800/Β'/26-10-2018

28-11-2018 Παράρτημα I (Επιλέξιμοι κλάδοι)

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

Συνοδευτικά Έντυπα

09-05-2019 Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης 

09-05-2019 Έντυπο Β’ Υπόδειγμα

09-05-2019  Αίτηση Επιμήκυνσης Υποβολής Αίτησης Χορήγησης ή/και Καταβολής της Επιχορήγησης

09-05-2019 Aίτηση Επιμήκυνσης Αντικατάστασης Εργαζόμενου (Επιχορηγούμενου ή/και Μη)

09-05-2019 Αίτηση Επιμήκυνσης Χρόνου Επιχορήγησης

22-11-2019 Πρότυπο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου  

22-11-2019 Πρότυπο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου 

19-02-2020 Εγκύκλιος σχετικά με τους ωφελούμενους του προγράμματος 

23-03-2020 το ΔΣ του ΟΑΕΔ με την με αριθμ.  1976/34/20-3-2020 απόφαση του, αποφάσισε την παράταση των κάθε είδους προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης (ΝΘΕ , Προεργασία , Διατήρηση προσωπικού, Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ATEΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ) και αυταπασχόλησης (ΝΕΕ) , μέχρι την άρση των περιοριστικών και έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

02-04-2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

 


ΟΑΕΔ