Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας

Για παλαιότερα προγράμματα (προγενέστερα της 1/1/2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας

Έναρξη νέου προγράμματος

05-06-2020 Δελτίο Τύπου

05-06-2020 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την προσθήκη επιλέξιμων δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και την αύξηση του ποσού και ποσοστού επιχορήγησης

05-06-2020 Εγκύκλιος Τροποποίησης-συμπλήρωσης της με αριθμ.13/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης

05-06-2020 Νέο παράρτημα Ι με επικαιροποιημένους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

 

 

 

26-02-2020 Δελτίο Τύπου

 

 

 

 

 

 

 

19-03-2019 Εγκύκλιος σχετικά με τους ωφελούμενους του προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-11-2018 Δελτίο τύπου

28-11-2018 Δημόσια Πρόσκληση

28-11-2018 ΦΕΚ 4800/Β'/26-10-2018

28-11-2018 Παράρτημα I (Επιλέξιμοι κλάδοι)

 

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ 

 

Συνοδευτικά Έντυπα

09-05-2019 Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης 

09-05-2019 Έντυπο Β’ Υπόδειγμα

09-05-2019  Αίτηση Επιμήκυνσης Υποβολής Αίτησης Χορήγησης ή/και Καταβολής της Επιχορήγησης

09-05-2019 Aίτηση Επιμήκυνσης Αντικατάστασης Εργαζόμενου (Επιχορηγούμενου ή/και Μη)

09-05-2019 Αίτηση Επιμήκυνσης Χρόνου Επιχορήγησης

22-11-2019 Πρότυπο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου  

22-11-2019 Πρότυπο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου 

 

 

 


ΟΑΕΔ