Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας

Για παλαιότερα προγράμματα (προγενέστερα της 1/1/2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

 

 

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-03-2020 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έναρξη νέου προγράμματος

22-02-2017 Δελτίο τύπου

22-02-2017 Δημόσια Πρόσκληση

28-02-2017 ΦΕΚ 342/Β/8-2-2014

28-02-2017 Παράρτημα I

28-02-2017 Καν.651/2014

22-12-2017  Τροποποίηση Απόφασης Δ..Σ. ΦΕΚ 4418/Β/15-12-2017 

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας

 

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ 

 

10-03-2017 Πίνακας υπολογισμού ΕΜΕ

16-03-2017 Πίνακας υπολογισμού θέσεων εργασίας κατά το μήνα υποβολής της αίτησης

31-03-2017 Παράρτημα III (υπολογισμός ΕΜΕ)

 

 

 


ΟΑΕΔ