Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων με επιταγή κατάρτισης (Voucher)

Επιστροφή

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας

Ημερομηνία Ανάρτησης

Αρχείο
16/12/15 Δελτίο Τύπου
20/11/2015  Ανακοίνωση για παρόχους κατάρτισης
4/11/2015  Ανακοίνωση για παρόχους κατάρτισης
24/09/2015  Ανακοίνωση για Microdata Ωφελουμένων
16/09/2015

 Ανακοίνωση ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων

αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

16/09/2015  Ανακοίνωση Σημεία Ελέγχου Παρόχων
16/09/2015  Ανακοίνωση Αποτελέσματα - Ποινές

 

22/07/2015

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), ανακοινώνει ότι:

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση (κεφ. 2.1) σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος απωλέσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε στιγμή από την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα (λήξη πρακτικής άσκησης), χάνει το δικαίωμα της επιχορήγησης της κατάρτισής του και διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ωφελουµένων, η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακόμα κι αν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται.

Ως εκ τούτου, εφιστούμε τη μέγιστη προσοχή και επιμέλεια σε Παρόχους Κατάρτισης και Ωφελούμενους για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας των τελευταίων καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος.

 

03/07/2015

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2014), ανακοινώνει προς κάθε Ωφελούμενο ή Πάροχο Κατάρτισης που συμμετέχει σε αυτήν, ότι:

 Η Δράση υλοποιείται κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Πρόσκλησης.

 

Ημερομηνία Ανάρτησης

Αρχείο
17/06/2015 Δικαιολογητικά για πληρωμή θεωρητικής κατάρτισης
03/06/2015 Ανακοίνωση παράτασης ενεργοποίησης επιταγών κατάρτισης.
26/05/2015 Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων 
26/05/2015 Απόφαση Διοικήτριας
19/05/2015 Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων 
05/05/2015 Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους
24/04/2015 Διευκρινίσεις επί της με αριθμό 12/2014 Πρόσκλησης 
21/04/2015 Τριμερής Σύμβαση Παρόχου, Ωφελούμενου Επιχείρησης
21/04/2015 Κώδικας Δεοντολογίας της με αριθμό 12/2014 Πρόσκλησης
09/04/2015 Μερική ανάκληση και τροποποίηση της με αριθμό 12/2014 πρόσκλησης 
 

06/04/2015

Μερική ανάκληση και τροποποίηση των όρων της με αριθμό 12/2014 πρόσκλησης ΟΑΕΔ με τίτλο "Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ" 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο της ανακοίνωσης

 

04/03/2015

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει τα αποτελέσματα συγκρότησης του Μητρώου Ωφελουμένων, σύμφωνα με το κεφ. 2 της Πρόσκλησης 12/2014, οι οποίοι κρίθηκαν επιλέξιμοι για την υλοποίηση της Δράσης,

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

Τα αποτελέσματα, όπως επίσης και οι επιλαχόντες, παρουσιάζονται ανά Διοικητική Περιφέρεια ως οι αναρτημένοι πίνακες στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr 

(http://www.voucher.gov.gr/program/action/pid/21/paction/results)

 

Ημερομηνία Ανάρτησης

Αρχείο
31/01/15 Αποτελέσματα Ωφελουμένων Ανέργων Πτυχιούχων Πανεπιστημίου/ΤΕΙ 
01/01/15 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Τελ. ενημέρ. 15/01/2015)
01/01/15 Έντυπο Αίτησης Παρόχων (Τελ. ενημέρ. 17/02/2015)
01/01/15 Οδηγίες για τις αιτήσεις Κ/Ξ Δυνητικών Παρόχων Κατάρτισης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. (Τελ. ενημέρ. 12/02/2015)
16-12-14 Δημόσια Πρόσκληση προγράμματος 7.000 ανέργων πτυχιούχων Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (A3)

Τηλ.210-9989675, 210-9989185, φαξ 210-9989313

email: a3@oaed.gr

Δικαιολογητικά για πληρωμή θεωρητικής κατάρτισης


ΟΑΕΔ