Κοινωφελή Προγράμματα

Για παλαιότερα προγράμματα (προγενέστερα της 1/1/2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ανέργων για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης του Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Β' κύκλος)

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων Κατάταξης ανέργων

30-01-2018 Δελτίο τύπου

30-01-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

30-01-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

30-01-2018 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων


ΟΑΕΔ