Κοινωφελή Προγράμματα

Για παλαιότερα προγράμματα (προγενέστερα της 1/1/2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4430/2016 Α'205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Έναρξη Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 

01-08-2017 Δελτίο Τύπου

01-08-2017 Δημόσια Πρόσκληση

01-08-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα υποδοχής, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

01-08-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

01-08-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

01-08-2017 Ανακοίνωση

02-08-2017 ΦΕΚ 3888/02-12-2016

02-08-2017 ΦΕΚ 3942/08-12-2016  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

02-08-2017 ΦΕΚ 2195/27-06-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

02-08-2017 ΦΕΚ 2357/11-07-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για την υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ

 

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

23-10-2017 Δελτίο τύπου

23-10-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

23-10-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

23-10-2017 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων Κατάταξης ανέργων

15-11-2017 Δελτίο τύπου

15-11-2017 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

15-11-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

15-11-2017 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων


ΟΑΕΔ