ΟΑΕΔ

 

 

Κοινωφελή Προγράμματα

Για παλαιότερα προγράμματα (προγενέστερα της 1/1/2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

 

23-01-2017 Δελτίο τύπου

24-01-2017 Δημόσια Πρόσκληση

 

24-01-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

24-01-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

24-01-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

26-01-2017 Ανακοίνωση (παράταση υποβολής αιτήσεων)

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

14-02-2017 Δελτίο τύπου

14-02-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

14-02-2017 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων (Φύλλα 3)

14-02-2017 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

 

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων

24-03-2017 Δελτίο τύπου

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032365205 ΩΣ 21/2017/000032496676

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032496677 ΩΣ 21/2017/000032633837

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032633844 ΩΣ 21/2017/000032756056

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032756058 ΩΣ 21/2017/000032996019

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032996024 ΩΣ 21/2017/000033171725

24-03-2017 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

 

05-04-2017 Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα
05-04-2017 Πίνακας προσληφθέντων ωφελουμένων
05-04-2017 Παρουσιολόγιο

 

08-05-2017 ΚΥΑ 6.15107/5.12840 (ΦΕΚ 3975/2016)

08-05-2017 Οδηγός Ωφελουμένων (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων)

10-05-2017 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση

31-05-2017 Συμπληρωματικές Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την ασφάλιση ωφελούμενων στο πρώην Ε.Τ.Α.Α.

 

08-06-2017 Διευκρινιστικό έγγραφο περί αναστολής απασχόλησης ωφελουμένων λόγω διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους

16-06-2017 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων με παροχή διευκρινήσεων