ΟΑΕΔ

 

 

Κοινωφελή Προγράμματα

Για παλαιότερα προγράμματα (προγενέστερα της 1/1/2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών - Ενημέρωση επιχειρήσεων

Ένα νέο Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους ηλικίας 30-49 ετών, έχει σχεδιάσει και θα προκηρύξει εντός του Νοεμβρίου ο ΟΑΕΔ

Ενημέρωση επιχειρήσεων

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου

 

Ενημέρωση ανέργων

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση έναρξης προγράμματος

02-12-2016 Δελτίο τύπου 

02-12-2016 Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2016

09-12-2016 Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στη δράση

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

27-12-2016 Δελτίο τύπου

Νέα παράταση υποβολής των αιτήσεων έως τη Δευτέρα 16-01-2017 (νέα οριτική και καταληκτική ημερομηνία)

09-01-2017 Δελτίο τύπου

11-08-2017 Διευκρινιστική Εγκύκλιος

17-08-2017  Τροποποιητική Εγκύκλιος

17-08-2017  ΦΕΚ 3860/01-12-2016