Κοινωφελή Προγράμματα

Για παλαιότερα προγράμματα (προγενέστερα της 1/1/2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

18-05-2018 Δελτίο τύπου

18-05-2018 Δημόσια Πρόσκληση

18-05-2018 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα ή και Υπηρεσία τοποθέτησης ανά  ειδικότητα)

18-05-2018 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

18-05-2018 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

21-05-2018 ΚΥΑ 

13-07-2018 Οδηγίες στο  πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα (Προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ)

 

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

12-06-2018 Δελτίο τύπου

12-06-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

12-06-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

12-06-2018 Προσωρινός Πϊνακας Αποκλειομένων

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

22-06-2018 Δελτίο τύπου

22-06-2018 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

22-06-2018 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

22-06-2018 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

01-08-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  Νο 4/2018

01-08-2018 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

01-08-2018 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ

25-10-2018 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

 

08-01-2019 Νόμος 4320 - άρθρο 42 "Αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς"

18-03-2019 Νέες αποδοχές ωφελουμένων κοινωφελούς

21-03-2019 Τροποποίηση ΚΥΑ- Επέκταση χρονικής διάρκειας τοποθέτησης (ΦΕΚ 969/Β/21-03-2019)

31-05-2019 Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών σε ωφελούμενους που

                  έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλέποντες Φορείς, στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για τα     

                   Προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς


ΟΑΕΔ