Προγράμματα κλειστά προς υποβολή αιτήσεων - Αποτελέσματα

Επιστροφή

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1Α/2019.

 

  1. Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων.
  2. Προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων.
  3. Προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ημερομηνία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων θα εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες ανακοίνωση , η οποία θα αναρτηθεί στο PORTAL του ΟΑΕΔ.