Προγράμματα κλειστά προς υποβολή αιτήσεων - Αποτελέσματα

Επιστροφή

Έναρξη Προγράμματος επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019

Έναρξη νέου προγράμματος

11-02-2019 Δελτίο τύπου

11-02-2019 Δημόσια Πρόσκληση