Προγράμματα κλειστά προς υποβολή αιτήσεων - Αποτελέσματα

Επιστροφή

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη ΣΟΧ 2/2019 για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

 

    1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
    2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019.
    3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ