Προγράμματα κλειστά προς υποβολή αιτήσεων - Αποτελέσματα

Επιστροφή

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ - ΤοπΕΚΟ»

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ

ΩΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕΔ Η
 
30/06/2015.

23-07-2014. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν  ηλεκτρονική  
αίτηση υπαγωγής από τις  24-7-2014 και ώρα 10:00 π.μ. πατήστε εδώ
  • 23-07-2014 Για την Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα, επιλέξτε εδώ.
  • 23-07-2014 Για την Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ), επιλέξτε εδώ.