Προγράμματα κλειστά προς υποβολή αιτήσεων - Αποτελέσματα

Περιεχόμενο με ετικέττα προγράμματα νεε Remove .

Τίτλος Ετικέττες Ημερομηνία δημιουργίας
Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων, με Έμφαση στις Γυναίκες σημαντικό προγράμματα νεε κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων συγχρηματοδοτούμενο 23/1/2020
Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών σημαντικό προγράμματα νεε κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων 5/7/2019
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας σημαντικό ανοιχτό ως προς την υποβολή αιτήσεων. προγράμματα νεε 14/2/2019
Προγράμματα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» για συνολικά 12.700 ωφελούμενους κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων (σε εξέλιξη) προγράμματα νεε 9/3/2016