Σημαντικές ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1Α/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1Α/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση Απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1Α/2019

                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.