Σημαντικές ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις, επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ Ελευσίνας

Νέο Μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης - Το πιλοτικό πρόγραμμα της Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12/2018

Έναρξη δράσεων απασχόλησης στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Ελευσίνας

ΦΕΚ

Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας

Ανάρτηση κενών θέσεων/Υποβάλω αναγγελία θέσεων εργασίας

Για την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα πατήστε εδώ

Η αίτηση υποβάλεται μετά την πρόσληψη του προς επιχορήγηση υπαλλήλου.

Β) Πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας

Υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου

Πρόσκληση για δήλωση θέσεων πρακτικής άσκησης

Οδηγίες για αναγγελία θέσης πρακτικής άσκησης