Σπουδαστές στα ΙΕΚ

Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ έχουν οι απόφοιτοι λυκείου (κάθε τύπου: Γενικού, Τεχνικού, Επαγγελματικού, Πολυκλαδικού, Ενιαίου), καθώς και οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄Κύκλου σπουδών, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ ( Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή του ν.3475/2006). Οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις σπουδαστών στα ΙΕΚ, πραγματοποιούνται από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Οι ζητούμενες ειδικότητες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Δ/νση Κατάρτισης του ΟΑΕΔ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Συνημμένα Αρχεία

  1. Εγκύκλιος Εισαγωγής Σπουδαστών ΙΕΚ 2019
  2. Αίτηση Επιλογής Σπουδαστων ΙΕΚ 2019
  3. Αίτηση Οριστικής Εγγραφής στα ΙΕΚ 2019
  4. Συμπληρωματική Εγκύκλιος Εισαγωγής Σπουδαστών ΙΕΚ 2019

 

 

  1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ 2018
  2. ΑΙΤΗΣΗ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2018
  3. ΑΙΤΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2018