Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Επιδόματα - Παροχές

Ερωτήσεις σχετικά με Επιδόματα Ανεργίας

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Είμαι μισθωτός όμως ασκώ και αυτοτελές επάγγελμα. Μπορώ να λάβω επίδομα ανεργίας σε περίπτωση που απολυθώ;

Μπορείτε να λάβετε επίδομα ανεργίας, εφόσον το εισόδημά σας, από το αυτοτελές επάγγελμα, όπως αυτό θα προκύπτει από το τελευταίο εκκαθαριστικό σας σημείωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.467,35€.

Στην περίπτωση που το εισόδημά σας είναι ανώτερο του ποσού αυτού, τότε θα πρέπει να προσκομίσετε, εντός 15 ημερών από την κατάθεση της αίτησης για υπαγωγή στην επιδότηση ανεργίας, βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι έχετε προβεί σε διακοπή της άσκησης του επαγγέλματος. Επίσης καθ’ όλη της διάρκεια της επιδότησης δεν θα πρέπει να έχετε έσοδα από το αυτοτελές επάγγελμα, γεγονός που θα αποδεικνύεται επίσης από το πλέον τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα προσκομίζετε στην αρμόδια Υπηρεσία, όποτε ζητείται.

Είμαι μισθωτός και έχω εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα. Μπορώ να λάβω επίδομα ανεργίας σε περίπτωση που απολυθώ;

Μπορείτε να λάβετε επίδομα ανεργίας, εφόσον από το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα σας αποδεικνύεται ότι το εισόδημα σας από το ελεύθερο επάγγελμα δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.467,35€. Επίσης καθ’ όλη της διάρκεια της επιδότησης δεν θα πρέπει να έχετε έσοδα από το ελεύθερο επάγγελμα, γεγονός που θα αποδεικνύεται από το πλέον τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα προσκομίζετε στην αρμόδια Υπηρεσία, όποτε ζητείται.

Ποιο εκκαθαριστικό σημείωμα πρέπει να προσκομίσω για να καταθέσω την αίτηση για επιδότηση ανεργίας;

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

Α) αν καταθέσετε την αίτησή σας εντός του ημερολογιακού έτους 2016 και πριν από την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του έτους 2015, θα πρέπει να προσκομίσετε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ με την ένδειξη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014». Παράλληλα έχετε την υποχρέωση να προσκομίσετε στην Υπηρεσία και το εκκαθαριστικό σημείωμα του επόμενου φορολογικού έτους με την ένδειξη «ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2015» μετά την υποβολή των δηλώσεων για τα εισοδήματα του έτους αυτού ή

Β) αν καταθέσετε την αίτησή σας εντός του ημερολογιακού έτους 2016 και μετά την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του έτους 2015, θα πρέπει να προσκομίσετε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ με την ένδειξη «ΦΟΡ.ΕΤΟΣ 2015».

Κάθε πότε και πού πρέπει να δηλώνω την παρουσία μου στον ΟΑΕΔ προκειμένου να πιστώνεται το επίδομά μου;

 

Πρέπει να προσέρχεστε αυτοπροσώπως και

 • αυστηρώς εντός των χρονικών διαστημάτων που αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής» στην επιδότηση που έχετε παραλάβει από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην οποία έχετε καταθέσει την αίτησή σας για επιδότηση και
 • αποκλειστικά στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και όχι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών. Επίσης η δήλωση παρουσίας των επιδοτούμενων ανέργων δεν ανανεώνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Έχω παραλάβει την αίτηση για υπαγωγή στην επιδότηση ανεργίας. Πότε πρέπει να παρουσιαστώ στην Υπηρεσία για την παραλαβή της απόφασης;

Πρέπει να παρουσιαστείτε αυστηρά μέσα στο χρονικό διάστημα ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, όπως αυτό αναγράφεται στο αντίγραφο της αίτησης για την υπαγωγή σας στην επιδότηση το οποίο έχετε παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Η προσέλευση σας στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την παραλαβή της απόφασης έγκρισης της επιδότησης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι υποχρεωτική, γιατί το διάστημα αυτό αποτελεί και το διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής παρουσίας.

Έχω παραλάβει την αίτηση για υπαγωγή στην επιδότηση ανεργίας. Πού πρέπει να παρουσιαστώ για την πρώτη παρουσία;

Για πρώτη φορά μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, πρέπει να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία στην οποία καταθέσατε την αίτηση, στο χρονικό διάστημα που υπάρχει τυπωμένο σε αυτή χωρίς άλλη ενημέρωση από την Υπηρεσία. Η προσέλευση σας στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την παραλαβή της απόφασης έγκρισης της επιδότησης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι υποχρεωτική, γιατί το διάστημα αυτό αποτελεί και το διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής σας παρουσίας.

Παίρνω επίδομα ανεργίας. Έχω ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη μου παρουσία. Δεν είμαι όμως κοντά την Υπηρεσία που με επιδοτεί. Πως μπορώ να δηλώσω την παρουσία μου;

Μπορείτε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που βρίσκεται κοντά σας.

Έχω κωδικούς πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Μπήκα και ανανέωσα την παρουσία μου αλλά δεν πιστώθηκε το επίδομα μου;

Ως επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούστε να παρουσιάζεστε αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για να δηλώνετε την παρουσία σας στα χρονικά διαστήματα που σας έχουν οριστεί και τα οποία αναγράφονται στη σχετική απόφαση υπαγωγής, ώστε να πιστώνονται τα μηναία επιδόματά σας. Στην περίπτωση αυτή δεν ανανεώνεται η παρουσία μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Παίρνω ταμείο ανεργίας αλλά βρήκα δουλειά. Μπορώ να εργαστώ;

Στην περίπτωση που επιλέξετε να εργαστείτε, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε την αρμόδια Υπηρεσία που  σας επιδοτεί εντός 8 ημερών από την πρόσληψή σας, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα πληρωμής του επιδόματός σας. Αρχικά η ενημέρωση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, fax, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση στην Υπηρεσία του αντίστοιχου δικαιολογητικού (στην προκειμένη περίπτωση της αναγγελίας πρόσληψης), ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής σας και να πιστωθεί στο λογαριασμό σας το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα που προέκυψε ο λόγος της αναστολής. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε ο ίδιος, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε ένα πρόσωπο που εσείς επιθυμείτε, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους σας και θα ενημερώσει την Υπηρεσία.

Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Για να γίνει συνέχιση της επιδότησή σας θα πρέπει να προηγηθεί είτε καταγγελία της σύμβασης εργασίας σας είτε λήξη της σύμβασης εφόσον πρόκειται για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και, αφού υποβάλετε σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ πριν από την πάροδο διετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης επιδότησης. Η επιδότηση καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Είναι σημαντικό να προηγηθεί η ενημέρωση της Υπηρεσίας εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας από μέρους σας, διότι στην περίπτωση που σας καταβληθούν επιδόματα ανεργίας παράλληλα με την απασχόλησή σας, τότε γίνεται ΔΙΑΚΟΠΗ της επιδότησης, γεγονός  που θα σας στερήσει το δικαίωμα συνέχισής της.

Δεν είμαι επιδοτούμενος άνεργος. Δικαιούμαι Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα;

Μόνο οι επιδοτούμενοι άνεργοι δικαιούνται την καταβολή Δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβει ένας άνεργος το Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα;

Λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα παρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούμενους ανέργους οικονομική ενίσχυση ως εξής:

α. Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

β. Για τις εορτές του Πάσχα ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Οι ημέρες επιδότησής μου θεωρούνται συντάξιμες;

Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, για κάθε μήνα επιδότησης ανεργίας, ο ασφαλισμένος δικαιούται έως και 25 ημέρες ασφάλισης. Οι ανωτέρω ημέρες ασφάλισης μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό σύνταξης. Σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη είναι 300 ημέρες. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3996/2011: «(…) 1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.

Η Παρασκευή που πληρώνομαι το επίδομα είναι αργία. Πότε θα πληρωθώ το επίδομα;

Θα πληρωθείτε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία που σας επιδοτεί.

Έχω κωδικό πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Βλέπω ότι το επίδομά μου είναι ακόμα σε κατάσταση καταγραφής. Τι σημαίνει αυτό;

«Καταγραφή» σημαίνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής του επιδόματος και θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας την Παρασκευή όταν θα δείτε την ένδειξη «Πίστωση». Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία που σας επιδοτεί.

Είμαι άνεργος. Δικαιούμαι επίδομα αδείας;

Το επίδομα αδείας καταβάλλεται μόνο σε εργαζόμενους.

Στην ιστοσελίδα σας αναφέρετε ότι το επίδομα αρχίζει από την 7η ημέρα μετά τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης. Εγώ κατέθεσα την αίτηση μου εντός του 7ημέρου που αναφέρετε, όμως πίστωση δεν έχει γίνει ακόμα.

Όταν λέμε ότι η επιδότηση αρχίζει από την 7η ημέρα μετά τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, δε σημαίνει ότι θα γίνει η πίστωση την 7η ημέρα. Σημαίνει ότι η χρονική έναρξη της επιδότησης θα είναι η 7η ημέρα μετά τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης. Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται δεδουλευμένο δηλ. μετά την πάροδο ενός μήνα τουλάχιστον. Η πίστωση στον τραπεζικό σας λογαριασμό θα γίνει, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την Υπηρεσία στην οποία καταθέσατε τη σχετική αίτηση.

Είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά. Έχει πολλά υποκαταστήματα τα οποία κλείνουν κατά τη διάρκεια του έτους. Εγώ όμως εργάζομαι στο κεντρικό κατάστημα που βρίσκεται σε μεγάλο αστικό κέντρο. Θα επιδοτηθώ ως κοινός άνεργος ή ως εργαζόμενος σε επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ προκειμένου να γίνει έλεγχος της εποχικότητας της επιχείρησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Είμαι επιδοτούμενος άνεργος. Μπορώ να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (σε ΚΕΚ ή ΙΕΚ); Και αν ναι τι  θα γίνει με την επιδότησή μου;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ ή ΙΕΚ) και παράλληλα να συνεχίσετε να λαμβάνετε την επιδότησή ανεργίας σας, εφόσον πληροίτε σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) είστε εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί τέσσερις μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη παρακολούθησης του προγράμματος, β) πριν από την έναρξή του προγράμματος που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε δηλώσετε στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που σας επιδοτεί, τα πλήρη στοιχεία του προγράμματος και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από την ολοκλήρωση τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. (ν. 4430/2016).

Επιπλέον, στην περίπτωση που λόγω της συμμετοχής σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πρόκειται να λάβετε τυχόν αποζημίωση από τον φορέα υλοποίησης, αυτή θα συνεχίσει να σας καταβάλλεται παράλληλα με το επίδομα ανεργίας χωρίς να απαιτείται συμψηφισμός. Τέλος, για όσο διάστημα επιδοτείστε και παράλληλα συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης διατηρείτε την ιδιότητά σας ως ανέργου και εξακολουθείτε να έχετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή ως προς την υποχρεωτική δήλωση της παρουσίας σας στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα που σας έχει υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Η μη εμφάνισή σας στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στα προβλεπόμενα διαστήματα, εκτός από τη στέρηση πληρωμής μπορεί να επιφέρει και λοιπές επιπτώσεις (άρθρ. 10 παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 απόφασης του Δ.Σ του ΟΑΕΔ-παραγραφή αξίωσης για την είσπραξη ποσών).

Είμαι άνεργος και μου έχει εγκριθεί από τον ΟΑΕΔ δωδεκάμηνη επιδότηση λόγω ανεργίας. Θέλω παράλληλα με την επιδότησή μου να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, όμως δεν πληρώ μια από τις τρεις προϋποθέσεις του ν. ν.4430/2016. Τι θα γίνει με την επιδότησή μου;

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώσετε την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την παρακολούθηση του προγράμματος στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε, έτσι ώστε να γίνει αναστολή της επιδότησής σας από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα το παρακολουθείτε. Επιπλέον το δελτίο ανεργίας σας θα διαγραφεί για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Δικαίωμα συνέχισης της επιδότησής σας θα έχετε μετά την άρση του λόγου της αναστολής δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και οπωσδήποτε αφού καταθέσετε σχετική αίτηση στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που σας επιδοτούσε, εντός δύο ετών από την αρχική έγκριση της απόφασης για επιδότηση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αναζητήσετε στην εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 16435/02.03.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6).

Είμαι εργαζόμενος και παράλληλα σπουδαστής σε Ι.Ε.Κ. Εφόσον λήξει ή λυθεί η εργασιακή μου σχέση και συνεχίσω να είμαι σπουδαστής στο Ι.Ε.Κ. δικαιούμαι τακτική επιδότηση ανεργίας;

Δικαιούστε τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί ανεργίας (ν. 2961/54). Από την επομένη της λήξης της τακτικής επιδότησης, και καθώς η κατάσταση σας εμπίπτει πλέον σε εκείνη των εγγεγραμμένων - μη επιδοτουμένων- στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και εφόσον διατηρείτε την ιδιότητα του σπουδαστή στο ΙΕΚ το δελτίο ανεργίας σας θα διαγραφεί. Στην περίπτωση που η εκπαίδευσή σας στο ΙΕΚ έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της επιδότησης ανεργίας σας, τότε διατηρείται ενεργό το δελτίο ανεργίας σας.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αναζητήσετε στην εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 16435/02.03.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6).

Είμαι επιδοτούμενος άνεργος και έχω παρακολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πριν την 31/10/2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4430/2016. Μέχρι πότε μπορώ να δηλώσω στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ τα προγράμματα που έχω παρακολουθήσει, ώστε να διατηρήσω το ποσό που έχω λάβει από το ταμείο ανεργίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και να συνυπολογιστεί ο χρόνος της κατάρτισης στο χρόνο ανεργίας μου;

Έχετε τη δυνατότητα να προσέλθετε στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που σας επιδοτεί έως τις 30/06/2017. Εκεί σε προτυπωμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης θα καταγράψετε αναλυτικά τα πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης επιδοτούμενα ή μη που ενδεχομένως έχετε παρακολουθήσει προκειμένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος των προγραμμάτων αυτών στο χρόνο ανεργίας σας και επιπλέον να διατηρήσετε το ποσό του επιδόματος που σας καταβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων (άρ. 57, ν.4430/2016).

Δεν υποχρεούμαι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τι πρέπει να προσκομίσω στον ΟΑΕΔ για να κάνω αίτηση για επιδότηση ανεργίας;

Από τη στιγμή που δεν είστε υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται μόνο η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσηςτου ν.1599/869 στο οικείο τμήμα της Δ.Ο.Υ. η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας. Αυτή τη βεβαίωση θα προσκομίσετε μαζί με την αίτησή σας για την επιδότηση ανεργίας, αντίγραφο της οποίας στη συνέχεια θα αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για δειγματοληπτικό έλεγχο.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. (UNEMPLOYMENT BENEFIT TO MIGRANT WORKERS WITHIN THE E.E.)

Είμαι επιδοτούμενος άνεργος και επιθυμώ να μεταβώ σε άλλο Kράτος - Μέλος της Ε.Ε. για να αναζητήσω εργασία. Θα ανασταλεί το επίδομα ανεργίας μου; (I receive the unemployment benefit and wish to move to another E.U. Member State to actively seek for work. Will my entitlement to the unemployment benefit be suspended?)

Βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) αρ. 883/2004 και αρ. 987/2009 είναι δυνατή η μεταφορά του επιδόματος ανεργίας από το ένα κράτος στο άλλο (PD  U2). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταβληθεί τουλάχιστον ο πρώτος μήνας επιδότησης. Η μεταφορά είναι δυνατή για διάστημα 3 μηνών το ανώτερο. Ο ασφαλισμένος οφείλει να εγγραφεί στην υπηρεσία απασχόλησης στο κράτος που μετακινείται και για όλο το διάστημα που βρίσκεται εκεί οφείλει να συμμορφώνεται προς τους κανόνες και τις υποδείξεις της εκεί υπηρεσίας. Αν το τρίμηνο παρέλθει και ο ασφαλισμένος δεν επιστρέψει στην Υπηρεσία που τον επιδοτεί, τότε το επίδομα ανεργίας διακόπτεται. Αν ο ασφαλισμένος επιστρέψει στην Ελλάδα και στην τοπική υπηρεσία που τον επιδοτεί  μέχρι τη λήξη του τριμήνου, τότε συνεχίζεται κανονικά η επιδότησή του.

(E.U. Regulation no. 883/2004 and 987/2009 make it possible to export the unemployment benefit from one Member State to another (using PD U2). The only requirement is for the applicant to have received the benefit for at least one month. The maximum duration of the export period is 3 months. The holder of PD U2 must register with the competent unemployment service in the Member State he is moving to and comply with the rules and recommendation of that service. If the 3-month period expires and the holder does not return back to the original unemployment service, then the unemployment benefit is terminated. If the holder returns to both Greece and the local unemployment service until the last day of export period, then he continues to receive the rest of the unemployment benefit.).

Έχω εργαστεί ως μισθωτός, έχω επιδοτηθεί λόγω ανεργίας και τώρα είμαι απλά άνεργος. Επιθυμώ να μεταβώ σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. για να αναζητήσω εργασία. Πώς μπορώ να αποδείξω την απασχόλησή μου ώστε να συνυπολογιστεί για τυχόν επιδότησή μου σε άλλο Κράτος - Μέλος της ΕΕ; (In the past I have worked as an employee, I received the unemployment benefit and now I am only registered as an unemployed person. I wish to move to another E.U. Member State to actively seek for work. How can I prove my previous employment so that it can be aggregated in a future application for unemployment benefit in another E.U. Member State?)

Βάσει του PD U1 (περίοδοι απασχόλησης που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση παροχών ανεργίας) η περίοδος απασχόλησης σε ένα Κράτος - Μέλος της Ε.Ε. μπορεί να συνυπολογιστεί για την κατοχύρωση επιδόματος ανεργίας σε ένα άλλο Κράτος - Μέλος, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει ήδη επιδοτηθεί για την περίοδο αυτή.

(The employment period in one E.U. Member State can be taken into account for granting unemployment benefit in another E.U. Member State with the use of PD U1 (periods of employment that can be taken into account for granting unemployment benefit), provided that the applicant has not used the said period before.)

Στην Ελλάδα είμαι αυτοαπασχολούμενος, έμπορος ελεύθερος επαγγελματίας, πολιτικός μηχανικός (όχι ασφαλισμένος του Ι.Κ.Α.). Πώς μπορώ να αποδείξω ότι ήμουν ασφαλισμένος σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ; (In Greece I have been a self-employed, MERCHANT, freelancer, civil engineer (not insured by IKA). How can I prove in another E.U. Member State that I was insured?)

Ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρμόδιος μόνο για τους μισθωτούς στην Ελλάδα, οι οποίοι κατέβαλαν εισφορές υπέρ ανεργίας και κατά συνέπεια το PD U1 χορηγείται μόνο στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, οι οποίοι κατέβαλαν εισφορές υπέρ ανεργίας. Οι παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων πρέπει να επικοινωνήσουν με τον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα για να λάβουν κάποιο έντυπο για το ασφαλιστικό τους ιστορικό.

(OAED is only responsible for employees in Greece, who have paid contributions against the risk of unemployment. As a consequence the PD U1 is only granted to those insured by IKA who have paid said contributions. The above mentioned categories of workers must contact their relevant Social Security Fund if they wish to have a document with their social security insurance record.).

Στην Ελλάδα είμαι ασφαλισμένος του ΙΚΑ και επιθυμώ να μεταβώ σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Τί πρέπει να κάνω ώστε να έχω ασφαλιστική κάλυψη κατά την παραμονή μου στο εξωτερικό; (In Greece I am insured by IKA and wish to move to another E.U. Member State. What should I do so that I can be insured for healthcare issues during my stay abroad?)

Ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρμόδιος αποκλειστικά και μόνο για την ασφάλιση υπέρ ανεργίας. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες της ασφάλισης (υγειονομική, συνταξιοδοτική, εργατικού ατυχήματος, κλπ.) αρμόδιο είναι το ΙΚΑ για τους μισθωτούς και οι οικείοι ασφαλιστικοί φορείς για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων.

(OAED is only competent for the insurance against the risk of unemployment. For the rest of the social security fields (healthcare, pension, accidents at work, etc) IKA is responsible institution for employees and their relevant Social Security Funds for the other categories of workers.).

Ερωτήσεις σχετικά με την Hλεκτρονική Aίτηση για την Tακτική Eπιδότηση Aνεργίας

1. Για να υποβάλω ηλεκτρονικά την αίτησή μου απαιτείται να προσέλθω στον ΟΑΕΔ;

Όχι.

2. Υπάρχει προθεσμία από την απόλυσή μου για να υποβάλω την ηλεκτρονική αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία απόλυσης (Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ή Λήξη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου).

3. Είχα αναστολή προηγούμενης επιδότησης και επιθυμώ να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση για να πάρω τη συνέχιση της επιδότησης. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

Ναι, εφόσον δεν έχουν παρέλθει δύο (2) χρόνια από την έγκριση της αρχικής επιδότησης που δεν καταβλήθηκε ολόκληρη λόγω αναστολής.

4. Δεν έχω κωδικούς Taxisnet. Μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας;

Μπορείτε μόνο αν είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και έχετε στην κατοχή σας τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης.

5. Δεν έχω κωδικούς Taxisnet και δεν είμαι πιστοποιημένος χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας;

Όχι. Για να εκδώσετε ηλεκτρονικά κλειδάριθμο Taxisnet παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της ΑΑΔΕ.

6. Έχω μπει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πώς θα υποβάλω την αίτηση;

Από το Μενού Επιλογών στην δεξιά πλευρά της οθόνης θα επιλέξετε “ΑΙΤΗΣΕΙΣ” και στη συνέχεια ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ>ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

7. Έχω δύο λογαριασμούς τραπέζης. Ποιον πρέπει να καταχωρίσω για να καταβάλλεται εκεί το επίδομα ανεργίας μου;

Ο λογαριασμός που θα πρέπει να καταχωρήσετε είναι αυτός στον οποίο είστε πρώτος δικαιούχος.

8. Γιατί μου ζητούνται στοιχεία για τον / τη σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη μου;

Γιατί μπορείτε υπό προϋποθέσεις να λάβετε προσαύξηση 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση είναι απαραίτητα για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πληροφοριών οικογενειακής κατάστασης και ασφαλιστικής ικανότητας, των μελών για τα οποία ζητείται η προσαύξηση.

9. Για ποια μέλη της οικογένειάς μου μπορώ να λάβω την προσαύξηση 10% ;

Προστατευόμενα μέλη τα οποία μπορείτε να καταχωρίσετε στην αίτησή σας για να λάβετε την προσαύξηση είναι:

 • ο/η σύζυγος,
 • τα παιδιά έως 24 ετών, όταν είναι άνεργα ή μέχρι 26 ετών όταν είναι άνεργα και σπουδάζουν
 • ο γονέας
 • οι ορφανοί εγγονοί και αδελφοί, μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμοι.

Όταν  είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη δικά σας ή του / της συζύγου σας. Η ασφαλιστική ικανότητα των προστατευόμενων μελών πρέπει να είναι σε ισχύ κατά της διάρκεια της επιδότησης, αλλιώς η προσαύξηση χορηγείται μόνο για όσο διάστημα αυτή είναι σε ισχύ.

10. Έχω πέντε προστατευόμενα μέλη. Πώς θα τα καταχωρίσω στην ηλεκτρονική αίτηση;

Στα “Στοιχεία της αίτησης” επιλέγετε το κουμπί “ΠΡΟΣΘΗΚΗ”. Στη συνέχεια συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα πεδία με κόκκινο αστερίσκο. Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία για όσα προστατευόμενα μέλη πρέπει να καταχωρίσετε στην αίτηση.

11. Πριν από την υποβολή της αίτησης διαπίστωσα ότι έχω κάνει λάθος στον ΑΜΚΑ της συζύγου/παιδιού. Μπορώ να το διορθώσω;

Πριν από την υποβολή της αίτησης υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων σας. Θα πρέπει να επιστρέψετε στο πεδίο με τα Προστατευόμενα Μέλη και να προβείτε στις απαιτούμενες διορθώσεις. Μετά την υποβολή της αίτησης δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

12. Τι δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση;

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση είναι:

• το αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπέζης με τον αριθμό ΙΒΑΝ στον οποίο είστε πρώτος δικαιούχος

13. Απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική αίτηση;

Τα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες αρχές. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση κάποιων δικαιολογητικών, αυτά θα σας ζητηθούν από την Υπηρεσία.

14. Υπέβαλα την αίτησή μου και μου εμφανίζεται το εξής ενημερωτικό κείμενο: “Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας οφείλετε να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως στο ΚΠΑ2 …….. από την …….. έως……... “ Τι σημαίνει αυτό;

Κάθε άνεργος που υποβάλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας έχει την υποχρέωση να εμφανιστεί στην Υπηρεσία που επέλεξε να υποβάλει την αίτησή του κατά το αναγραφόμενο στο τέλος της αίτησης διάστημα. Σε περίπτωση που ο άνεργος δεν προσέλθει στο διάστημα αυτό θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή καταβολή των επιδομάτων του.

15. Πώς μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες για την τακτική επιδότηση ανεργίας πριν να υποβάλω την αίτησή μου;

Στο τέλος της ηλεκτρονικής αίτησής σας και πριν από την υποβολή αυτής υπάρχει υπερσύνδεσμος από τον οποίο μπορείτε να αντλήσετε όλη την πληροφόρηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας.

16. Γιατί είναι απαραίτητο να διαβάσω και να αποδεχτώ τους όρους της Υπεύθυνης Δήλωσης;

Είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να αποδεχθείτε το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης για να πληροφορηθείτε για όλες τις υποχρεώσεις σας κατά τη διάρκεια της επιδότησής σας, για την ομαλή καταβολή των επιδομάτων σας.

Ερωτήσεις σχετικά με Παροχές Μητρότητας

Ειδική παροχή Προστασίας Μητρότητας

Τι περιλαμβάνει ο όρος «επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις»;

Περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Είμαι εργαζόμενη, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και απασχολούμαι σε φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Δικαιούμαι την παροχή;

Όχι. Η παροχή χορηγείται σε εργαζόμενες στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα.

Είναι υποχρεωτική η χορήγηση της άδειας από τον εργοδότη;

Ναι, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την εργαζόμενη ένα μήνα πριν την έναρξή της.

Έχω υιοθετήσει ένα παιδί. Μπορώ να λάβω την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας;

Η χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας στην περίπτωση της υιοθεσίας δεν είναι δυνατή, καθώς δεν έχει χορηγηθεί το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τ. Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της οικείας παροχής.

Το παιδί μου απεβίωσε. Μπορώ να λάβω την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας;

Ναι, εφόσον ο εργοδότης έχει χορηγήσει την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, η παροχή χορηγείται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το παιδί δε βρίσκεται στη ζωή.

Σε τι ποσό ανέρχεται η ειδική παροχή;

Το καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ. Προκειμένου για τις μερικώς απασχολούμενες, μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω αναφερόμενου. Με βάση τα ποσά αυτά, καταβάλλεται επίσης αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους:

 1. Μέσω των e-services με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ  ή των προσωπικών σας κωδικών Taxisnet 
 2. Μέσω των ΚΕΠ

Πώς συμπληρώνεται η αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ;

Αφού εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ επιλέγετε “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια «ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ». Ακολουθούν τα εξής στάδια:
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε το κουμπί «Ενημέρωση στοιχείων» προκειμένου να τα επικαιροποιήσετε. Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σας, και ιδίως της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: (Συμπληρώνετε τα πεδία πατώντας στο μολυβάκι) Σχετικά με τη δήλωση ή αλλαγή του Αριθμού του Καταθετικού σας Λογαριασμού (IBAN), θα επιλέξετε στα στοιχεία συναλλασσόμενου, το κουμπί "Αλλαγή IBAN Λογαριασμού". Ακολούθως θα καταχωρίσετε το IBAN στο σχετικό πεδίο και θα επισυνάψετε το έγγραφο πιστοποίησης. Πατώντας το κουμπί "Τροποποίηση" καταγράφεται στην αίτηση ο νέος IBAN και στα επισυναπτόμενα προστίθεται το έγγραφο πιστοποίησης IBAN.
Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία πίστωσης της τελευταίας καταβολής από τον e-ΕΦΚΑ του επιδόματος της μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) στο τραπεζικό λογαριασμό σας.
Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία όπως αναγράφετε στη Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ.
Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ: Αν έχετε λάβει την ισόχρονη άδεια, συμπληρώστε την ημερομηνία λήξης αυτής, όπως αναγράφετε στη Βεβαίωση Εργοδότη.
Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ: Συμπληρώστε το πεδίο μόνο εφόσον έχετε λάβει την ετήσια άδεια σας μετά την άδεια κυοφορίας-λοχείας επειδή δεν χωρούσε με βάση τις ετήσιες προθεσμίες να χορηγηθεί μετά από αυτήν.
Επισύναψη εγγράφων: Επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε τη συχνή ερώτηση Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της παροχής;) Για κάθε επιπλέον δικαιολογητικό πατήστε το κουμπί «Νέο επισυναπτόμενο».
3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Ελέγξτε τα στοιχεία που καταχωρήσατε. Προβείτε σε αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της αίτησης. Εφόσον συμφωνείτε πατήστε «Υποβολή». Η αίτησή σας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όποιο στάδιο της υποβολής της αίτησης επιλέξετε το κουμπί «ΕΞΟΔΟΣ» η αίτησή σας δεν θα υποβληθεί αλλά θα αποθηκευτεί προσωρινά.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τη δικαιούχο του βοηθήματος.

Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας.

Πότε αρχίζει η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας;

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας (εφόσον χορηγείται από τον εργοδότη) ή της ετήσιας άδειας (εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες).

Ποια είναι η σειρά χορήγησης της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας σε σχέση με τις λοιπές νόμιμες άδειες;

Η σειρά χορήγησης της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας σε σχέση με τις λοιπές νόμιμες άδειες είναι η ακόλουθη: Άδεια Μητρότητας (Κυοφορία-Λοχεία), Ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005 (Εφόσον χορηγηθεί κατόπιν συμφωνίας του εργοδότη), Εξάμηνη Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας, Ετήσια Κανονική Άδεια (Εάν η χορήγηση της Ετήσιας Κανονικής Άδειας δε χωρεί με βάση τις ετήσιες προθεσμίες μετά την Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας, θα χορηγηθεί πριν από αυτήν).

Μπορώ να λάβω την ετήσια κανονική άδεια πριν την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας;

Μπορείτε να λάβετε την κανονική σας άδεια πριν την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μόνο στην περίπτωση που, μετά τη λήξη της λοχείας κι εφόσον χορηγείται η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, δεν επαρκεί ο χρόνος ώστε να εξαντλήσετε την κανονική άδεια μέσα στο έτος χορήγησής της.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της παροχής;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

 • Βεβαίωση εργοδότη (υποδ.2), από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και οι ανάλογες εισφορές εργοδότη και εργαζόμενης. Το σχετικό έντυπο παρέχεται από τον ΟΑΕΔ ή αντλείται από την ιστοσελίδα του.
 • Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης.  (Η δήλωση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής αίτησης, αναγράφεται στο στάδιο «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ», και πρέπει να συναινέσετε σε αυτή πριν υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Ε-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ).
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης στον οποίο η ασφαλισμένη είναι πρώτη δικαιούχος, όπου εμφανίζεται ο Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ). (Το δικαιολογητικό για τον τραπεζικό λογαριασμό προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει).

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

Δεν έχω λάβει ποτέ παροχές από τον ΟΑΕΔ. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας;

Υποβολή αίτησης μέσω των e-Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ όπως περιγράφεται παρακατω:

H σύνδεση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet, πατώντας εδώ, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ». Αν είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αν δεν είστε πιστοποιημένος χρήστης θα οδηγηθείτε στη σελίδα μέσω της οποίας θα γίνει η εγγραφή σας στο σύστημα και στη συνέχεια θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε προσωπικούς κωδικούς TAXISNET, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΓΓΠΣ για την απόκτηση τους μέσω της εγγραφής στην Υπηρεσία Πιστοποίησης και μετά να συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ, ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία. Δεν απαιτείται κλειδάριθμος.

 

 

Ο χρόνος απουσίας από την εργασία είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας;

Ναι, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της άδειας, της προϋπηρεσίας, τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας κλπ.

Είναι ο χρόνος αυτός συντάξιμος για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;

Ναι, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης και ασθένειας της δικαιούχου, καθώς επίσης και στον φορέα επικουρικής της ασφάλισης. Αναλυτικότερα, από το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται παρακρατείται η προβλεπόμενη εργατική εισφορά, την οποία αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό.

Πότε διακόπτεται η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας;

 • σε περίπτωση που η δικαιούχος παραιτηθεί ή
 • σε περίπτωση που προσληφθεί και απασχοληθεί από νέο εργοδότη ή
 • σε περίπτωση που με αίτησή της ζητήσει τη διακοπή της παροχής ή
 • σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας

Επίσης, πρέπει να τονίζεται ότι ισχύει απαγόρευση απόλυσης έως και δέκα οχτώ μήνες από τον τοκετό, εκτός εάν ισχύει σπουδαίος λόγος ο οποίος δεν σχετίζεται με μειωμένη απόδοση της γυναίκας λόγω της βιολογικής της κατάστασης.

Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που επιθυμώ να επιστρέψω στην εργασία μου πριν τη λήξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας;

Θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως το αρμόδιο κατάστημα του ΟΑΕΔ και να ζητήσετε τη διακοπή της παροχής από την ημερομηνία επιστροφής σας στην εργασία σας. Η ενημέρωση της Υπηρεσίας πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 8 ημέρες από την επιστροφή στην εργασία.

Μπορεί να είναι δικαιούχος και ο πατέρας σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση η μητέρα;

Όχι. Αφορά μόνο τις εργαζόμενες γυναίκες – μητέρες, σύμφωνα με τη σαφή διατύπωση της διάταξης.

Πως υπολογίζεται το Δ/Χ, Δ/Π και το επίδομα άδειας;

Η χρονική περίοδος υπολογισμού του  Δ/Χ είναι από 1/5 – 31/12 και για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες αντιστοιχούν 2 ημερομίσθια.

Η χρονική περίοδος υπολογισμού του Δ/Π είναι από 1/1 – 30/4 και για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες αντιστοιχεί ένα (1) ημερομίσθιο.

Αναφορικά με το επίδομα άδειας, για κάθε μήνα αντιστοιχούν 2 ημερομίσθια με ανώτερο τα 13 ημερομίσθια.

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.
 

Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των συμπληρωματικών παροχών μητρότητας;

Για τη χορήγηση των συμπληρωματικών παροχών μητρότητας θα πρέπει να:

 • έχετε λάβει από τον e-ΕΦΚΑ (τ.Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ) παροχές κυοφορίας και λοχείας.
 • υπάρχει ενεργή εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της λόγω κυοφορίας - λοχείας αποχής,.

Έχω υιοθετήσει ένα παιδί. Μπορώ να λάβω τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας;

Η χορήγηση των Συμπληρωματικών Παροχών Μητρότητας στην περίπτωση της υιοθεσίας δεν είναι δυνατή, καθώς δεν έχει χορηγηθεί το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τ. Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της οικείας παροχής.

Το παιδί μου απεβίωσε. Μπορώ να λάβω συμπληρωματικές παροχές μητρότητας;

Ναι. Η παροχή χορηγείται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το παιδί δε βρίσκεται στη ζωή.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ.

Πώς συμπληρώνεται η αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ;

Αφού εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ επιλέγετε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» και στη συνέχεια «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ». Ακολουθούν τα εξής στάδια:
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε το κουμπί «Ενημέρωση στοιχείων» προκειμένου να τα επικαιροποιήσετε. Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σας, και ιδίως της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: (Συμπληρώνετε τα πεδία πατώντας στο μολυβάκι)
Σχετικά με τη δήλωση ή αλλαγή του Αριθμού του Καταθετικού σας Λογαριασμού (IBAN), θα επιλέξετε στα στοιχεία συναλλασσόμενου, το κουμπί "Αλλαγή IBAN Λογαριασμού". Ακολούθως θα καταχωρίσετε το IBAN στο σχετικό πεδίο και θα επισυνάψετε το έγγραφο πιστοποίησης. Πατώντας το κουμπί "Τροποποίηση" καταγράφεται στην αίτηση ο νέος IBAN και στα επισυναπτόμενα προστίθεται το έγγραφο πιστοποίησης IBAN.
Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία πίστωσης της τελευταίας καταβολής από τον e-ΕΦΚΑ του επιδόματος της μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) στο τραπεζικό λογαριασμό σας. [ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ημερομηνία αυτή και εντός τριμήνου έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για την παροχή αυτή].
Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία όπως αναγράφετε στη Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ.
Γ. ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ: Καταγράψτε το ποσό των μικτών αποδοχών ή του μικτού ημερομισθίου που δικαιούστε από τον εργοδότη σας κατά το χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας.
Επισύναψη εγγράφων: Επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε τη συχνή ερώτηση: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάψω στην ηλεκτρονική αίτηση;). Για κάθε επιπλέον δικαιολογητικό πατήστε το κουμπί «Νέο επισυναπτόμενο».
3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Ελέγξτε τα στοιχεία που καταχωρήσατε. Προβείτε σε αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της αίτησης. Εφόσον συμφωνείτε πατήστε «Υποβολή». Η αίτησή σας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όποιο στάδιο της υποβολής της αίτησης επιλέξετε το κουμπί «ΕΞΟΔΟΣ» η αίτησή σας δεν θα υποβληθεί αλλά θα αποθηκευτεί προσωρινά.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

Ναι. Η αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τη δικαιούχο του βοηθήματος.

Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την εξόφληση των παροχών μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάψω στην ηλεκτρονική αίτηση;

 • Βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ (τ.Ι.Κ.Α.) για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
 • Βεβαίωση εργοδότη (Υπόδειγμα 1ο), (Υπόδειγμα 2ο-Τεκμαιρόμενη Μητέρα)  
 •  Αντίγραφα αποφάσεων χορήγησης επιδόματος ασθένειας που αφορούν σε χρονικό διάστημα για το ίδιο εργασιακό έτος (εναλλακτικά ασφαλιστικό βιβλιάριο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α., εφόσον υπάρχει).
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης στον οποίο η ασφαλισμένη είναι πρώτη δικαιούχος, όπου εμφανίζεται ο Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ). (Το δικαιολογητικό για τον τραπεζικό λογαριασμό προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή του ΟΑΕΔ ή αν έχει αλλάξει).
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών. 

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

Δεν έχω λάβει ποτέ παροχές από τον ΟΑΕΔ. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας;

Υποβολή αίτησης μέσω των e-Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ όπως περιγράφεται παρακατω:

H σύνδεση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet, πατώντας εδώ, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ». Αν είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αν δεν είστε πιστοποιημένος χρήστης θα οδηγηθείτε στη σελίδα μέσω της οποίας θα γίνει η εγγραφή σας στο σύστημα και στη συνέχεια θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε προσωπικούς κωδικούς TAXISNET, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΓΓΠΣ για την απόκτηση τους μέσω της εγγραφής στην Υπηρεσία Πιστοποίησης και μετά να συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ, ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία. Δεν απαιτείται κλειδάριθμος.

 

Ποιο είναι το ποσό που καταβάλλεται;

Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

Ερωτήσεις σχετικά τα Ειδικά Βοηθήματα

Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης λόγω Ανεργίας

Ποιοί είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

Στους ανέργους, που δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π), μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας εφ’ όσον παραμείνουν για ένα μήνα ακόμη άνεργοι και εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό. (για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 11.738,81 €)Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Πως υπολογίζεται το βοήθημα;

Το βοήθημα ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
 • ·Ενεργό δελτίο ανεργίας

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους:

 1. στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 από το οποίο χορηγήθηκε η τακτική επιδότηση ανεργίας
 2. Μέσω των e-services
 3. Μέσω των ΚΕΠ

Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συμπλήρωση ενός μηνός παραμονής στα μητρώα ανέργων μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Πρέπει να είμαι άνεργος κατά την υποβολή της αίτησης;

Ναι. Απαιτείται να έχετε ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την υποβολή της αίτησης.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 και στα ΚΕΠ. Στο e-services, υποβάλλεται με χρήση του κλειδάριθμου που χορηγήθηκε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 κατά την έκδοση του δελτίου ανεργίας.

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ

Ποιοί είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

Οι άνεργοι που δεν έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί κ.λ.π) και παραμένουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Προϋπόθεση για να λάβουν το βοήθημα είναι να έχουν πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημερομίσθια κατά τη διάρκεια του δωδεκάμηνου που προηγείται της υποβολής της αίτησης για το εν λόγω βοήθημα και της εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει ένα καθορισμένο ποσό (για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 11.738,81 €). Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Πως υπολογίζεται το βοήθημα;

Το επίδομα είναι ίσο προς 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας και καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις συνολικά δόσεις μέσα στο ίδιο έτος.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  ή αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Α.Μ. ΙΚΑ

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τρεις τρόπους:

 1. Στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας.
 2. Μέσω των e-services
 3. Μέσω των ΚΕΠ

Τι πρέπει να κάνω για την έκδοση του δελτίου ανεργίας;

Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13) απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

Μπορεί να υποβληθεί η αίτηση για την καταβολή του βοηθήματος ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας;

Ναι. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ από το οποίο εκδόθηκε το δελτίο ανεργίας κι εφόσον συμπληρώνεται τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος και πριν τη λήξη αυτού.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 ή στα ΚΕΠ. Στο e-services, υποβάλλεται με χρήση του κλειδάριθμου που χορηγήθηκε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 κατά την έκδοση του δελτίου ανεργίας.

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

Πως γίνεται η καταβολή της δόσης;

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την πάροδο των τριών (3) μηνών παραμονής στα μητρώα ανέργων από την υποβολή της σχετικής αίτησης κι εφόσον συνεχίζετε να είστε εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Για τις επόμενες δόσεις δεν απαιτείται νέα αίτηση παρά μόνο το ενεργό δελτίο ανεργίας κατά τη συμπλήρωση της τρίμηνης παραμονής.

Μπορεί να καταβληθεί κάποια δόση και στο επόμενο ημερολογιακό έτος;

Όχι. Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται αυτόματα εφόσον δεν συμπληρώνεται η τρίμηνη παρουσία από την καταβολή της προηγούμενης δόσης και μέχρι τη λήξη του έτους.

Είμαι εγγεγραμμένος άνεργος, αλλά δε συμπληρώνω τρίμηνη παρουσία μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση τώρα;

Όχι. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση γιατί δεν συμπληρώνεται τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση θα υποβληθεί με το νέο έτος.

Έχω ήδη λάβει μια δόση μέσα στο προηγούμενο έτος. Πως μπορώ να λάβω εκ νέου το βοήθημα μέσα στο επόμενο έτος, εφόσον συνεχίζω να παραμένω άνεργος/η;

Για να λάβετε ξανά το βοήθημα μέσα στο επόμενο έτος, θα πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου προϋποθέσεις (τουλάχιστον 60 ημέρες ασφάλισης πριν την υποβολή της αίτησης κ.λ.π).

Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισμένοι)

Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

Το βοήθημα μπορούν να λάβουν αποφυλακισμένοι, εφ’ όσον δεν είναι υπότροποι και εφόσον διαθέτουν ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής.

Δεν είναι δικαιούχοι:

·Τα άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας μικρότερη των δύο μηνών

·Τα άτομα των οποίων διακόπηκε η έκτιση της ποινής με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης

·Τα άτομα για τα οποία έχουν αρνητική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του Δ/ντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.  

 

Πως υπολογίζεται το βοήθημα;

Το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ:

 • Αποφυλακιστήριο
 • Έκθεση κοινωνικής λειτουργού (της κοινωνικής υπηρεσίας της φυλακής) ή του Διευθυντή των Φυλακών
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης.

Απαιτείται δελτίο ανεργίας;

Ναι. Απαιτείται να είστε εγγεγραμμένος άνεργος και το δελτίο ανεργίας να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης και για όλο το διάστημα της επιδότησης.

Τι πρέπει να κάνω για την εγγραφή μου στο μητρώο του ΟΑΕΔ;

Για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13)  απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τους εξής τρόπους:

 1. Στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας
 2. Μέσω των e-services
 3. Μέσω των ΚΕΠ

Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε δυο (2) μήνες  από την αποφυλάκιση.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ. Στο e-services, υποβάλλεται με χρήση του κλειδάριθμου που χορηγήθηκε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 κατά την έκδοση του δελτίου ανεργίας.

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

Ειδικό Εποχικό Επίδομα

Τι είναι το ειδικό εποχικό βοήθημα;

Ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να ασκηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εργαζόμενους στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες -που χαρακτηρίζονται από «εποχικότητα» της απασχόλησης έχει καθιερωθεί το ειδικό εποχικό βοήθημα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως βοήθημα για το διάστημα που δεν μπορούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να ασκηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εργαζόμενους στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες -που χαρακτηρίζονται από «εποχικότητα» της απασχόλησης έχει καθιερωθεί το ειδικό εποχικό βοήθημα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως βοήθημα για το διάστημα που δεν μπορούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος.

Μπορούν οι εποχικά απασχολούμενοι να λάβουν το βοήθημα αν ασκήσουν στη διάρκεια του έτους και άλλη (μη εποχική) επαγγελματική δραστηριότητα;

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι τον προηγούμενο χρόνο δεν έχουν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους περισσότερα ημερομίσθια από τον κλάδο του εποχικού τους επαγγέλματος.

Το προηγούμενο έτος ασκούσα ένα επάγγελμα από τις κατηγορίες που εντάσσονται στους δικαιούχους του βοηθήματος. Φέτος έχω αλλάξει ειδικότητα. Μπορώ να λάβω το βοήθημα;

Εφόσον, κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος δεν απασχολείστε στον κλάδο τον οποίο, ως μέλος του, ζητάτε το βοήθημα, δεν είστε δικαιούχος του βοηθήματος.

Αν, κατά την υποβολή της αίτησης για την καταβολή του βοηθήματος, απασχολείστε στον συγκεκριμένο κλάδο, κι εφόσον έχετε τις λοιπές προϋποθέσεις, μπορείτε να λάβετε το βοήθημα.

Έχω λάβει καταγγελία σύμβασης μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος. Είμαι δικαιούχος;

Εφόσον συγκεντρώνετε προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας, δεν είστε δικαιούχος του βοηθήματος.

Στην περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας και απορριφθεί, θα λάβετε το βοήθημα, εφόσον έχετε και τις λοιπές προϋποθέσεις.

Η τακτική επιδότηση ανεργίας λήγει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος. Μπορώ να λάβω και το βοήθημα;

Εάν η τακτική σας επιδότηση λήγει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος, και είστε δικαιούχος του βοηθήματος, θα γίνει συμψηφισμός του ποσού της τακτικής ανεργίας που αναλογεί στο διάστημα από 10/9 έως τη λήξη της τακτικής επιδότησης. Αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το ποσό του βοηθήματος που αντιστοιχεί στον κλάδο σας, θα σας καταβληθεί η διαφορά.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του εποχικού επιδόματος;

Οι δικαιούχοι που ασκούν εποχικό επάγγελμα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης και όχι πάνω από 240 ημερομίσθια.

Αν πρόκειται για οικοδόμους πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (στις ημέρες προστίθεται προσαύξηση 20%) και θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί αποκλειστικά στον οικοδομικό κλάδο.

Αν πρόκειται για δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες ή σμυριδορύκτες Νάξου πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος 50 έως 240 ημέρες ασφάλισης.

Αν πρόκειται για μισθωτούς τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος που προηγείται της καταβολής του εποχικού βοηθήματος τουλάχιστον 75 ημερομίσθια αλλά όχι περισσότερα από 50 την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Ανώτατο όριο ημερομισθίων στον κλάδο ορίζονται τα 240.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την καταβολή του βοηθήματος;

1) Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

 • ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του
 • δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής
 • δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι (προκειμένου για οικοδόμους)
 • δεν λαμβάνει σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

2) Προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

3) Προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών κλπ μηχανημάτων άδεια χειριστού.

Για την καταβολή του εποχιακού βοηθήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα:

 • Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Πως διαμορφώνεται το εποχικό βοήθημα ανά κλάδο;

Κλάδος

Προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει, μέσα στο προηγούμενο έτος, αριθμό ημερομισθίων:

Ύψος επιδόματος (σε ευρώ)

A 1 Δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες

50-240

720,05

 

 

 

2 Καπνεργάτες

50-210

720,05

 

 

 

3 Αγγειοπλάστες-κεραμοποιοί -πλινθοπλάστες

50-210

720,05

 

 

 

4 Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

50-210

720,05

 

 

 

Β 1 Μουσικοί-τραγουδιστές

50-210

514,35

 

 

 

3 Υποδηματεργάτες

50-210

514,35

 

 

 

4 Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου

50-210

514,35

 

 

 

5 Ελεγκτές κιν/φου-θεάτρου

50-210

514,35

 

 

 

6 Ταμίες κιν/φου-θεάτρου

50-210

514,35

 

 

 

7 Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης

50-210

514,35

 

 

 

8 Ταξιθέτες θεάτρου-κιν/φου (άρθ. 22 Ν 2556/97

50-210

514,35

 

 

 

9 Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων (απαραίτητη η άδεια χειριστή και βεβαίωση από το οικείο σωματείο)

70-210

514,35

 

 

 

10 Μισθωτοί τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12

Ανώτατο όριο 240

514,35

 

 

 

Γ 1 Σμυριδορύκτες Νάξου

50-240

1.028,65

 

 

 

Δ 1 Οικοδόμοι

95-210

761,20

     
     

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους:

 1. Μέσω των e-services με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ
 2. Μέσω των ΚΕΠ

Τι πρέπει να κάνω για την εγγραφή μου στο μητρώο του ΟΑΕΔ;

Για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13) απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο του βοηθήματος.

Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται τη χρονική περίοδο από 10/9 έως 30/11 κάθε χρόνο. Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου για την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η αίτηση υποβάλλεται τη χρονική περίοδο από 10/9 έως 30/11 κάθε χρόνο. Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου για την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

Ειδικό Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή Διακοπής εργασιών

Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παραμένουν στη διάθεση της Υπηρεσίας και να συνεχίζουν να ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης επί τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης και να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο δωδεκάμηνο που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.
Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 11.738,81€) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Ποιο είναι το ύψος του βοηθήματος;

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγησης του βοηθήματος, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Ο δικαιούχος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τρεις τρόπους:

 1. στο ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας
 2. Μέσω των e-services
 3. Μέσω των ΚΕΠ

Δεν έχω λάβει πότε παροχές από τον ΟΑΕΔ. Τι πρέπει να κάνω;

Για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι δικαιούχοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για την καταβολή του βοηθήματος.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ. Στο e-services, υποβάλλεται με χρήση του κλειδάριθμου που χορηγήθηκε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 κατά την εγγραφή σας ως φυσικό πρόσωπο.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την καταβολή του βοηθήματος;

 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
 • Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

Πως γίνεται η καταβολή της δόσης;

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την πάροδο των τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης κι εφόσον συνεχίζετε να παραμένετε στη διάθεση της Υπηρεσίας και να συνεχίζετε να ασκείτε το δικαίωμα της επίσχεσης.

Η δόση μπορεί να καταβληθεί και στο επόμενο ημερολογιακό έτος;

Όχι, Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται αυτόματα εφόσον δε συμπληρώνεται η τρίμηνη παρουσία από την καταβολή της προηγούμενης δόσης και μέχρι τη λήξη του έτους.

Ασκώ το δικαίωμα της επίσχεσης, αλλά δε συμπληρώνω τρίμηνη παρουσία μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση τώρα;

Όχι. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση γιατί δε συμπληρώνετε τρίμηνη αναμονή από την υποβολή της αίτησης. Η αίτηση θα υποβληθεί με το νέο έτος.

Έχω ήδη λάβει μια δόση μέσα στο προηγούμενο έτος. Πως μπορώ να λάβω εκ νέου το βοήθημα μέσα στο επόμενο έτος, εφόσον συνεχίζω να ασκώ το δικαίωμα της επίσχεσης;

Για να λάβετε ξανά το βοήθημα μέσα στο επόμενο έτος, θα πρέπει να δημιουργήσετε εκ νέου προϋποθέσεις (τουλάχιστον 60 ημέρες ασφάλισης πριν την υποβολή της αίτησης κ.λ.π).

Ερωτήσεις σχετικά με Άλλες Παροχές Ανεργίας

Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δικαιούμαι το βοήθημα;

Προκειμένου να καταστείτε δικαιούχος του παρόντος βοηθήματος θα πρέπει να ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος και :

 • να ήσασταν ασφαλισμένος αποκλειστικά στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., και να διακόψατε αποδεδειγμένα το επάγγελμά σας από την 1.1.2012 και έπειτα
 • να έχετε καταβάλει την από 1.1.2011 ειδική εισφορά στον  Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
 • να έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3έτη συνεχή ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόσασταν (αποκλειστικά ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.
 • να μην αυτόαπασχολείσθε
 • να μην έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία
 • να μην λαμβάνετε σύνταξη από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να μην έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

Επιπλέον

 • Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και 
 •  το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €)
 • να μην έχετε μεταβιβάσει την επιχείρησή σας ή το μερίδιό σας ή τις μετοχές σας στην επιχείρηση στην οποία ανήκατε σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β΄ βαθμού συγγενείας
 • να διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα
 • στην περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων, δικαιούστε να λάβετε το βοήθημα ως ασφαλισμένος του ενός μόνο φορέα, τον οποίο θα επιλέξετε ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή σας με την κατάθεση της αίτησής σας.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται με τους παρακάτω τρόπους:

 • ηλεκτρονικά, μέσω του e-services, με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ
 • μέσω των ΚΕΠ

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω εκπροσώπου;

Όχι, η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

   Την αίτησή σας θα πρέπει να την υποβάλετε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία     έκδοσης της Ειδικής βεβαίωσης των αρμόδιων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α 

Έχω διακοπή επαγγέλματος στις 3.1.2012. Δικαιούμαι το βοήθημα;

Ναι, εφόσον, μαζί με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, έχετε και τουλάχιστον 3ετή συνεχόμενη ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήσασταν ασφαλισμένος πριν τη διακοπή του επαγγέλματος σας και ένα έτος τουλάχιστον καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.

Έχω διακοπή επαγγέλματος στις 31.12.2011 και από τότε δεν έχω επαναδραστηριοποίηση. Δικαιούμαι το βοήθημα;

Όχι, διότι για να είστε δικαιούχος του βοηθήματος θα πρέπει να έχετε αποδεδειγμένη διακοπή επαγγέλματος από την 1.1.2012 και μετά, με καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τουλάχιστον για ένα χρόνο.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω προκειμένου να λάβω το βοήθημα;

 1. Ειδική βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α, με την οποία πιστοποιείται:
α. η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης,
β. ο χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α (πρώην Τομέα του Ο.Α.Ε.Ε ή του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε) βάσει του οποίου αιτείται ο ασφαλισμένος να λάβει το βοήθημα,
γ. ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων πρώην Ο.Α.Ε.Ε και πρώην Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.

2. Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
3. Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

4. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

 • Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.,:«Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.
 •  Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα: «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του άρθρου 90 του ν. 4251/2014 (Α` 80) ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 87 του ν. 4251/2014 ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. του άρθρου 13 του π.δ. 106/2007 (Α` 135
 • Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.
 • Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες: Ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτετελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

5. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας:

 • Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.
 • Για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
 • Για υπηκόους τρίτων χωρών: Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας σας (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

7. Αριθμός καταθετικού λογαρισμού  (ΙΒΑΝ) στον οποίο να είστε μόνος δικαιούχος, ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου

8. Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος: 
α. δεν έχετε υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχετε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων και 
β. ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείσθε, δεν λαμβάνετε σύνταξη ή δεν έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δεν  έχετε μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α` και β` βαθμού συγγένειας. 
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνετε το φορέα από τον οποίο επιθυμείτε να καταστείτε δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ με την αίτηση)

Κάθε πότε πρέπει να εμφανίζομαι στον ΟΑΕΔ προκειμένου να πιστώνεται το βοήθημα ανεργίας;

Το βοήθημα είναι μηνιαίο. Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα παρουσιάζεστε στον ΟΑΕΔ, θα αναγράφονται στη σχετική εγκριτική απόφαση χορήγησης του βοηθήματος που θα παραλάβετε από την Υπηρεσία μας.

Πότε αναστέλλεται η καταβολή του βοηθήματος;

Η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

 • αν αναλάβετε μισθωτή εργασία ή προβείτε σε έναρξη αυτοαπασχόλησης, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 
    • αν υπαχθείτε στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
    • αν είστε πολίτης τρίτης χώρας όταν έχει λήξει η ισχύς του εγγράφου που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή σας στην Ελλάδα. 
    • λόγω ασθένειας
    • λόγω λήψης προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας
    • λόγω διοικητικής κράτησης ή φυλάκισης 
    • λόγω στράτευσης
    • αν ξεκινήσετε πρακτική άσκηση
    • αν μεταβείτε στο εξωτερικό για περισσότερες από 20 σποραδικές ή συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους ή για περισσότερες από 20 συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών

Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει, εντός 8 ημερών, να ενημερώσετε την Υπηρεσία αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε μέσω τηλεφώνου, είτε αποστέλλοντας φαξ ή επιστολή, ή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε προσερχόμενος ο ίδιος στην Υπηρεσία ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει ο λόγος της αναστολής. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε ο ίδιος, έχετε τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσετε το άτομο που επιθυμείτε, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους σας στην Υπηρεσία.

Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας

Μετά την αναστολή του, το βοήθημα ανεργίας μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον δεν συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους αναστολής και υποβάλλετε αίτηση στην Υπηρεσία πριν περάσουν δύο χρόνια από την έκδοση της αρχικής εγκριτικής απόφασης.

Πότε διακόπτεται η καταβολή του βοηθήματος;

Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται λόγω: α) Συνταξιοδότησης, β) Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης, γ) Θανάτου, δ) Οριστικής ανικανότητας για εργασία

Σε περίπτωση διακοπής χορήγησης του βοηθήματος δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή του. Νέα χορήγηση επακολουθεί μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι σχετικής προϋποθέσεις.

Οι ημέρες για τις οποίες μου χορηγήθηκε βοήθημα ανεργίας θεωρούνται συντάξιμες;

 Σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση, για τους δικαιούχους του παρόντος βοηθήματος ανεργίας δεν προβλέπεται η απόδοση κανενός είδους ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια της χορήγησής του. Ωστόσο, με τη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ. Α΄/17-5-2019) προβλέπεται η αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
Συγκεκριμένα, με την ψηφισθείσα διάταξη, της οποίας έναρξη ισχύος είναι η 17/5/2019, προβλέπεται η αναγνώριση του χρόνου καταβολής βοηθήματος στους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (π.ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και π. ΕΤΑΑ), όπως του χρόνου επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, και μέχρι 300 ημέρες.

Ποιο είναι το ύψος του βοηθήματος ανεργίας;

Το ύψος του βοηθήματος (από 17/7/2020) καθορίζεται σε 399,25€ μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται με την εκάστοτε αναπροσαρμογή του βασικού μηνιαίου ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας.
Δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών του ασφαλισμένου.

 

Πως κλιμακώνεται η διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος ανεργίας;

Η χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας κλιμακώνεται ανάλογα με τα έτη πλήρους ασφάλισης (συνεχούς ή διακεκομμένης)  σε ένα από τους ασφαλιστικούς φορείς ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ             (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

3 έως 4

3

5 έως 6

4

7 έως 8

5

9 έως 10

6

11 έως 12

7

13 έως 14

8

15

9

 

Έχω ήδη λάβει μια φορά το βοήθημα. Μπορώ να το λάβω εκ νέου και με ποιες προϋποθέσεις;

Ναι, εφόσον έχετε συμπληρώσει εκ νέου όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τονίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που ελήφθη υπόψη για την προηγούμενη χορήγηση του επιδόματος δεν μπορεί να υπολογιστεί ξανά.

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

Ερωτήσεις σχετικά με Άλλες Παροχές

Επίδομα Διαθεσιμότητας

Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

Όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ καταβάλλει σ’ αυτούς που παραμένουν άνεργοι κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας το δέκα τοις εκατό του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ποιο είναι το ύψος του βοηθήματος;

Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες κάθε έτος.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας.

Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

Το δικαίωμα του μισθωτού να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα (έναρξης αυτής).

Τι πρέπει να κάνω για την εγγραφή μου στο μητρώο του ΟΑΕΔ;

Για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω για την καταβολή του επιδόματος;

 1. Έγγραφο εργοδότη, με το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος.
 2. Αριθμό καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος.
 3. Δικαιολογητικό, από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και μέσω πληρεξούσιου ατόμου στο αρμόδιο ΚΠΑ 2.

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

Παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

Ποιοι είναι δικαιούχοι της παροχής;

Δικαιούχοι των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη είναι οι εργαζόμενοι:

α) επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση είτε που διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως, ή

β) επιχείρησης που τέθηκε σε εκκαθάριση ή

γ) επιχείρησης (ασφαλιστικής) της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Πόσο είναι το καταβαλλόμενο ποσό;

Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο   χρονικό   διάστημα   που   ορίζει   ο  νόμος.   Δεν   καταβάλλεται   η αποζημίωση λόγω απόλυσης, καθόσον δεν θεωρείται αποδοχές.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Το εξάμηνο αυτό (αν πρόκειται για την επιχείρηση που πτώχευσε) έχει αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δήλωσης για κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις έχει αφετηρία την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης για την ανάκληση (αν πρόκειται για εκκαθάριση επιχείρησης).

Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το "Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο:

α) από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή

β) από την ημερομηνία που η επιχείρησης τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) από την ημερομηνία που η επιχείρηση (ασφαλιστική) της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.


Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές αποσβέννυται.

Τι πρέπει να κάνω για την εγγραφή μου στο μητρώο του ΟΑΕΔ;

Για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13) απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση;

 • Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου στη περίπτωση που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στην οποία ανάγονται αυτές.
 • Δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜ ΙΚΑ του ενδιαφερομένου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.
 • Αριθμό καταθετικού λογαρισμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και μέσω πληρεξούσιου ατόμου στο αρμόδιο ΚΠΑ 2.

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

Ερωτήσεις σχετικά με το Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων

Ποιοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιως ανέργων;

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άνεργοι που:

 • Έχουν ηλικία 20 έως 66 ετών,
 • Έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) μικρότερο των 10.000 ευρώ. Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο ετήσιο εισοδήματός του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα, προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
 • Έχουν εξαντλήσει τη 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας
 • Έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.
 • Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Είμαι υπήκοος τρίτης χώρας. Μπορώ να λάβω το επίδομα;

Όχι. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι Έλληνες υπήκοοι ή οι υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόσο είναι το ποσό του επιδόματος;

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

Για να εισπράξει ο άνεργος το επίδομα πρέπει, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας (ακόμη κι αν την έχει λάβει τμηματικά, δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού. Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται με τους παρακάτω τρόπους:

 • αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους
 • ηλεκτρονικά, μέσω του e-services, με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ
 • μέσω των ΚΕΠ

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω εκπροσώπου;

Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

 • Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του, ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 ν. 4172/13) απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.

β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.

γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.

δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.

ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.

στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.

 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, ή της τελευταίας επιδότησης αυτού, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση περί χορηγήσεως ή μη του επιδόματος μακροχρόνια άνεργου.

Πότε διακόπτεται, αναστέλλεται ή συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος;

Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου :

Διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος:

 • αναλαμβάνει μισθωτή ή μη δραστηριότητα
 • δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του
 • απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε λόγο
 • δεν εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα
 • συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του

Αναστέλλεται

 • για όσο χρονικό διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα.
 • Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης

Συνέχιση της επιδότησης χωρεί μόνον εφόσον εντός δύο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής, ο άνεργος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση.

Σε περίπτωση διακοπής του επιδόματος δεν χωρεί συνέχιση.

Πρέπει να παρουσιάζομαι στον ΟΑΕΔ για την είσπραξη του επιδόματος;

Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση είναι υποχρεωμένος:

 • να εμφανιστεί, για πρώτη φορά, τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στην Υπηρεσία στην οποία κατέθεσε την αίτησή του, σε χρονικό διάστημα που υπάρχει τυπωμένο σε αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ενημέρωση από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
 • να εμφανίζεται, μετά την πρώτη φορά, αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, στα χρονικά διαστήματα δήλωσης παρουσίας του, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

Ερωτήσεις σχετικά με αριθμό καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Σε ποια τράπεζα πρέπει να έχω καταθετικό λογαριασμό (IBAN) για να πιστωθεί το επίδομά μου;

Μπορείτε να δηλώσετε καταθετικό λογαριασμό (IBAN) οποιασδήποτε δραστηριοποιούμενης στον ελληνικό χώρο εμπορικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στον οποίο πρέπει να είστε υποχρεωτικά πρώτος δικαιούχος.

Δεν διαθέτω καταθετικό λογαριασμό (IBAN). Πώς θα πιστωθεί το επίδομά μου;

Προκειμένου να πιστωθεί το επίδομά σας είναι απαραίτητο να δηλώσετε καταθετικό λογαριασμό (IBAN) οποιασδήποτε δραστηριοποιούμενης στον ελληνικό χώρο εμπορικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οποίο πρέπει να είστε υποχρεωτικά πρώτος δικαιούχος.

Ερωτήσεις σχετικά με ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας

Πώς θα κάνω την ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας μου;

Αν λαμβάνετε τακτική επιδότηση ανεργίας ή βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων ή επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας σας θα βρείτε εδώ.

Ερωτήσεις σχετικά με επιδοματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού

Ποια επιδοματικά μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού;

Η παράταση για δύο επιπλέον μήνες της διάρκειας των εξής επιδομάτων/βοηθημάτων:

 • της τακτικής επιδότησης ανεργίας
 • της τακτικής επιδότησης ανεργίας λόγω άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης
 • της τακτικής επιδότησης των εξής ειδικών κατηγοριών ανέργων: ξεναγών, δασεργατών, αποκλειστικών νοσοκόμων, εκδοροσφαγέων
 • του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων
 • του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ -τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ
 • του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ (τ. τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών)

Πότε οι επιδοτούμενοι δικαιούνται δίμηνη παράταση;

Όταν η επιδότησή τους έληξε/λήγει εντός του 2020.

Ο χρόνος της δίμηνης παράτασης προσμετράται στον περιορισμό της μη υπέρβασης των 400 ημερήσιων επιδομάτων κατά την τελευταία τετραετία;

Όχι.

Για τη δίμηνη παράταση απαιτείται δήλωση παρουσίας στην Υπηρεσία;

Όχι.

Αν λαμβάνω συνέχιση της επιδότησής μου, που λήγει εντός του 2020 δικαιούμαι δίμηνης παράτασης;

Ναι.

Πόσες φορές μπορεί να χορηγηθεί η δίμηνη παράταση;

Μία φορά.

Αν βρω δουλειά κατά τη διάρκεια της δίμηνης παράτασης τι γίνεται η επιδότησή μου;

Αναστέλλεται.

Η δίμηνη παράταση χορηγείται σε κάθε περίπτωση ή μπορεί να ανασταλεί για τους ίδιους λόγους που αναστέλλεται η τακτική επιδότηση;

Μπορεί να ανασταλεί για τους ίδιους λόγους που αναστέλλεται η τακτική επιδότηση (πχ ασθένεια, στράτευση φυλάκιση κοκ) και να συνεχιστεί, εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι αυτοί, εφόσον η αίτηση υποβληθεί εντός διετίας από την αρχική ένταξη στην επιδότηση.

Επιδότηση που ανεστάλη κατά τη διάρκεια της δίμηνης παράτασης μπορεί να συνεχιστεί;

Ναι, εφόσον υποβληθεί αίτηση εντός διετίας από την αρχική έγκριση της ένταξης στην επιδότηση.

Τι πρέπει να κάνω για να μου χορηγηθεί η δίμηνη παράταση;

Τίποτα. Η δίμηνη παράταση χορηγείται αυτόματα από τη Δ/νση Μηχ/σης του Οργανισμού μας.

Η δίμηνη παράταση προσμετράται για τον υπολογισμό των Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων;

Ναι.

Δεν μου έχει χορηγηθεί η δίμηνη παράταση, αν και είμαι δικαιούχος. Τι πρέπει να κάνω;

Να απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού μας.

 

ΟΑΕΔ