Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις Σχετικά με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Ερωτήσεις για Παρόχους

Το τουριστικό κατάλυμα είναι στην Εύβοια αλλά η έδρα του καταλύματος είναι στην Αθήνα. Σε ποιο ΚΠΑ2 πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ;

Στο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει το τουριστικό κατάλυμα, δηλαδή στο ΚΠΑ2 Χαλκίδας.

Συμμετείχα στο πρόγραμμα του προηγούμενου έτους. Πρέπει να υποβάλω ξανά αίτηση;

Ναι. Απλώς δεν χρειάζεται να επισυνάψετε δικαιολογητικά, παρά μόνο αν κάποιο από αυτά έχει λήξει ή έχει τροποποιηθεί.

Στην περίπτωση που ο τόπος διαμονής του δικαιούχου και το τουριστικό κατάλυμα βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, από πού θα διαπιστώνεται η μεταξύ τους απόσταση, για να ελεγχθεί αν υπερβαίνει τα 60 χλμ;

Από βεβαίωση Δημόσιας Αρχής της Περιφέρειας που θα προσκομίζεται κατά την αποπληρωμή.

Συμμετέχω στο πρόγραμμα στο πλαίσιο της συμπληρωματικής πρόσκλησης και το κατάλυμά μου δεν έχει καταγραφεί στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων.

Στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων (αρχείο excel) καταγράφονται μόνο οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην αρχική πρόσκληση. Η δική σας επιχείρηση μπορεί να αναζητηθεί από την εφαρμογή ταχείας αναζήτησης βάσει Περ/κής Ενότητας.

Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τις επιταγές/έκανα σφάλμα στην επισύναψη αρχείων.

Πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής που είναι το τουριστικό σας κατάλυμα, αποστέλλοντας και έγγραφο για το πρόβλημα.

Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους

Ανήκω στην κατηγορία ΑμεΑ και έχω 50 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο έτος/50ημέρες τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας/50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Δεν είμαι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Ναι. Στις κατηγορίες των ασφαλισμένων που:

α) πραγματοποίησαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας,

β) έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας  μητρότητας,

γ) έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),

δ) συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),

εντάσσονται και όσοι ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ.

Έλαβα Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο προηγούμενο πρόγραμμα, αλλά δεν τη χρησιμοποίησα. Μπορώ να συμμετάσχω στο νέο πρόγραμμα;

Όχι. Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο νέο πρόγραμμα, εφόσον λάβατε Επιταγή στο προηγούμενο είτε κάνατε χρήση αυτής είτε όχι, εκτός αν ανήκετε στην κατηγορία ΑμεΑ.

Έλαβα Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο προηγούμενο πρόγραμμα. Δεν ανήκω στην κατηγορία ΑμεΑ, αλλά έχω ωφελούμενο παιδί ΑμεΑ. Μπορώ να συμμετάσχω στο νέο πρόγραμμα;

Ναι. Εφόσον έχετε στην αίτησή σας δηλώσει παιδί ΑμεΑ, ωφελούμενο ή μη, μπορείτε να συμμετάσχετε σε δύο συνεχόμενα προγράμματα.

Είμαι δικαιούχος ΑμεΑ και έλαβα Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο προηγούμενο πρόγραμμα για εμένα και τα ωφελούμενα μέλη μου. Μπορώ να δηλώσω τα ίδια ωφελούμενα μέλη στο νέο πρόγραμμα;

Ναι. Ο δικαιούχος ΑμεΑ μπορεί να λαμβάνει Επιταγή για τα ίδια ωφελούμενα μέλη σε συνεχόμενα προγράμματα.

Τι είναι ο συνοδός;

Ένα άτομο που συνοδεύει αποκλειστικά ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, για τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας που πιστοποιείται από βεβαίωση αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Μπορεί οποιοσδήποτε να δηλωθεί ως ωφελούμενος συνοδός ΑμεΑ;

Ναι.

Είμαι εργαζόμενος, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ/ΟΓΑ. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Δικαιούχοι είναι μόνο οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στον e ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) που καταβάλλουν εισφορές για τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Είμαι συνταξιούχος. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Οι συνταξιούχοι δεν είναι δικαιούχοι της παροχής.

Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Πότε είναι ωφελούμενα τα παιδιά ηλικίας 18-24 ετών;

Όταν ασφαλίζονται από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα (ο άλλος γονέας δεν απαιτείται να είναι δικαιούχος).

Έχω 4 παιδιά, τεσσάρων – έξι – είκοσι και είκοσι έξι ετών. Ποια δηλώνω στην αίτησή μου; Ποια είναι ωφελούμενα;

Δηλώνετε:

 • το παιδί των τεσσάρων ετών. Το παιδί αυτό δεν είναι ωφελούμενο και δεν παίρνει επιταγή, αλλά το δηλώνετε επειδή είναι ανήλικο και παίρνετε μόρια γι’ αυτό
 • το παιδί των έξι ετών. Το παιδί αυτό είναι ωφελούμενο και παίρνει επιταγή, αλλά είναι και ανήλικο και παίρνετε μόρια γι’ αυτό
 • το παιδί των είκοσι ετών, εφόσον το ασφαλίζετε, γιατί τότε είναι ωφελούμενο και παίρνει επιταγή

Δεν δηλώνετε το παιδί των 26 ετών παρά μόνο αν είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως, άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο, χωρίς ημέρες ασφάλισης.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων, αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής. Γιατί;

Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβετε επιταγή Κοινωνικού  Τουρισμού.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων και Επιταγή στο όνομά μου, αλλά δεν βλέπω ένα ωφελούμενο παιδί μου. Γιατί;

Ή δεν είχατε δηλώσει το ωφελούμενο παιδί σας στην αίτηση ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία για το παιδί ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στα προσωρινά αποτελέσματα δεν βλέπω ένα ωφελούμενο παιδί μου. Τι πρέπει να υποβάλω στην ένσταση;

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, στοιχεία ΑΜΚΑ και, αν το παιδί είναι ηλικίας 18-24 ετών, αποδεικτικό ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένο μέλος δικό σας ή του άλλου γονέα.

Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πότε θα πάρω την Επιταγή μου;

Για το τουριστικό κατάλυμα δεν θα πάρετε κάποιο έντυπο. Ο πάροχος θα αναζητήσει την επιταγή σας στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες μέσω του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ σας. Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα εκτυπώσετε την επιταγή από το εικονίδιο δίπλα στην επιταγή σας.

Γιατί δεν μπορώ να εκτυπώσω την επιταγή για το τουριστικό κατάλυμα αλλά μόνο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια;

Για το τουριστικό κατάλυμα δεν θα πάρετε κάποιο έντυπο. Ο πάροχος θα αναζητήσει την επιταγή σας στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες μέσω του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ σας. Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα εκτυπώσετε την επιταγή από το εικονίδιο δίπλα στην επιταγή σας.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την επιταγή μου για μετάβαση σε άλλο τόπο από αυτόν που βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα και σε διαφορετικό χρόνο από τη διαμονή μου σε αυτό;

Όχι. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με την τιμή του εισιτηρίου.

 

Ερωτήσεις Σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

 

Ερωτήσεις για Παρόχους

Η κατασκήνωση είναι στην Εύβοια αλλά η έδρα της επιχείρησης είναι στην Αθήνα. Σε ποιο ΚΠΑ2 πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ;

Στο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η κατασκήνωση, δηλαδή στο ΚΠΑ2 Χαλκίδας.

Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους

Είμαι εργαζόμενος, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Δικαιούχοι είναι μόνο οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στον e ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) που καταβάλλουν εισφορές για τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχει το παιδί μου στο πρόγραμμα;

Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων, αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής για το παιδί μου. Γιατί;

Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβει το παιδί σας επιταγή.

Ενώ είχα δηλώσει δύο ωφελούμενα παιδιά, βλέπω μόνο το όνομα του ενός με αριθμό επιταγής και δεν βλέπω το όνομα του άλλου. Γιατί;

Ή δεν είχατε καταχωρίσει στοιχεία για το άλλο παιδί σας στην αίτηση ή δεν είχατε δηλώσει ότι αυτό είναι ωφελούμενο ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία ή το παιδί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στα προσωρινά αποτελέσματα δεν βλέπω ένα ωφελούμενο παιδί μου. Τι πρέπει να υποβάλω στην ένσταση;

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και στοιχεία ΑΜΚΑ. Αν το παιδί προέρχεται από γάμο που έχει λυθεί, απαιτείται επιπλέον α)η επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχετε την επιμέλεια ή β) υπεύθυνη δήλωση του γονέα που έχει την επιμέλεια ότι συναινεί στη συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα.

Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πότε θα πάρω την Επιταγή μου;

Δεν θα πάρετε κάποιο έντυπο. Η Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι ένας αριθμός που αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού μας.

 

Ερωτήσεις Σχετικά με το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων

 

Ερωτήσεις για Παρόχους

Διατηρώ βιβλιοπωλείο και θέλω να συμμετέχω στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω;

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, ως πάροχος, πρέπει να καταθέσετε αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ. .

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα αποτελεί η άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

Απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή μου;

Όχι. δεν απαιτείται η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Για την υποβολή της αίτησης, σαρώνετε τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλετε ηλεκτρονικά με την αίτησή σας. Αυτά τελούν σε συνάρτηση με τη νομική μορφή της επιχείρησής σας.

Διατηρώ βιβλιοπωλείο στη Σύρο, αλλά η έδρα της επιχείρησής μου είναι στην Αθήνα. Σε ποιο ΚΠΑ2 πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ;

Στο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει το Βιβλιοπωλείο, δηλαδή στο ΚΠΑ2 Σύρου.

Θέλω να υποβάλω αίτηση συμμετοχής για όλα τα υποκαταστήματα της επιχείρησής μου. Θα υποβάλω μία αίτηση;

Αν έχετε την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός καταστημάτων(υποκαταστήματα), τα οποία επιθυμείτε να εντάξετε στο πρόγραμμα, θα λάβετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη υποκατάστημα και θα υποβάλετε ισάριθμες με τα καταστήματα αιτήσεις.

Πώς γίνεται η ενεργοποίηση των επιταγών;

Για την ενεργοποίηση των επιταγών ακολουθείτε τα εξής βήματα:

 • Επιλέγετε: Προγράμματα/Επιδοτήσεις
 • Επιλέγετε: Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων του τρέχοντος έτους
 • επιλέγετε ένδειξη Ενεργοποίηση Επιταγών
 • επιλέγετε: «Προσθήκη»
 • καταχωρίζετε ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ Δικαιούχου για εμφάνιση επιταγών
 • επιλέγετε edit
 • εισαγάγετε: ημερομηνία και επιλέγετε «Ενημέρωση»
 • συμπληρώνετε στοιχεία ειδών αγοράς και επιλέγετε «Ενημέρωση»
 • επιλέγετε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ»
 • εκτυπώνετε

   

Ποιο παραστατικό προσκομίζω στον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή;
 • Την εκτυπωμένη και ενεργοποιημένη Επιταγή Αγοράς Βιβλίων με τα στοιχεία της αγοράς και την υπογραφή του δικαιούχου (ή του ενήλικου ωφελούμενου).
 • Την έντυπη συγκεντρωτική Ονομαστική Κατάσταση Δικαιούχων και Ωφελουμένων που έκαναν χρήση της Επιταγής.
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού.
Αν η επιταγή έχει ελλιπή στοιχεία ή εσφαλμένα ή δεν την υπογράψει ο δικαιούχος υπάρχει πρόβλημα;

Η επιταγή είναι το βασικό στοιχείο για την επιδότηση. Αν δεν έχει πλήρη και σωστά στοιχεία και την υπογραφή του δικαιούχου δεν θα καταβληθεί η επιδότηση που αντιστοιχεί στην επιταγή.

Οι επιταγές όλης της οικογένειας θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά του ίδιου βιβλίου. Τι θα καταγράψω στις επιταγές;

Τον ίδιο τίτλο – την ίδια τιμή.

Μπορούν να χρησιμοποιηθεί συνολικά η αξία των επιταγών μιας οικογένειας για την αγορά βιβλίων;

Ναι, εφόσον γίνεται στο ίδιο βιβλιοπωλείο και την ίδια ημερομήνια.

Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους

Είμαι συνταξιούχος. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Οι συνταξιούχοι δεν είναι δικαιούχοι της παροχής.

Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής. Γιατί;

Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβετε επιταγή αγοράς βιβλίων.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων και Επιταγή στο όνομά μου, αλλά δεν βλέπω τα ωφελούμενα μέλη μου. Γιατί;

Ή δεν είχατε δηλώσει το ωφελούμενα μέλη στην αίτηση ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία για αυτά ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Διαφωνώ με τα προσωρινά αποτελέσματα ως προς την αίτησή μου. Τι μπορώ να κάνω;

Έχετε δικαίωμα υποβολής προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μίας και μόνο ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας στη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που καταθέτετε ηλεκτρονική ένσταση οφείλετε να τεκμηριώνετε τους ισχυρισμούς σας, επισυνάπτοντας στην ένστασή σας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών σας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

 • Υποβάλετε ένσταση γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί σας, του οποίου τα στοιχεία είχατε δηλώσει σωστά στην αίτησή σας. Θα πρέπει με την ένσταση να επισυνάψετε ή προσκομίσετε: αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 • Υποβάλετε ένσταση γιατί δεν μοριοδοτηθήκατε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο. Θα πρέπει με την ένστασή σας να επισυνάψετε ή προσκομίσετε: φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος φορολογικού έτους που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Προσοχή! Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

   

Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πότε θα πάρω την Επιταγή μου;

Δεν θα πάρετε κάποιο έντυπο. Η Επιταγή αγοράς βιβλίων είναι ένας αριθμός που αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού μας. Όταν πραγματοποιήσετε την αγορά, η επιταγή θα εκτυπωθεί από το κατάστημα και εσείς θα πρέπει να την υπογράψετε, εφόσον έχουν καταγραφεί σωστά τα στοιχεία αγοράς.

Ποια είναι η οικονομική αξία της επιταγής αγοράς βιβλίων;

Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, ανέρχεται στα 20,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την επιταγή για την αγορά σχολικών βιβλίων ή σχολικών ειδών;

Όχι. Η επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αγορά σχολικών ειδών που τυχόν πωλούνται στα καταστήματα των παρόχων (π.χ τσάντες, κασετίνες κ.λπ). Η επιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά σχολικών βοηθημάτων και ξενόγλωσσων βιβλίων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα σχολικά βιβλία που διανέμονται, από το αρμόδιο Υπουργείο, δωρεάν σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Σε ποια βιβλιοπωλεία μπορώ να χρησιμοποιήσω την επιταγή;

Σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο του Μητρώου Παρόχων.

 

Ερωτήσεις Σχετικά με το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος

 

Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους

Είμαι συνταξιούχος. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Οι συνταξιούχοι δεν είναι δικαιούχοι της παροχής.

Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής. Γιατί;

Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβετε επιταγή θεάματος.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων και Επιταγή στο όνομά μου, αλλά δεν βλέπω τα ωφελούμενα μέλη μου. Γιατί;

Ή δεν είχατε δηλώσει το ωφελούμενα μέλη στην αίτηση ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία για αυτά ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Διαφωνώ με τα προσωρινά αποτελέσματα ως προς την αίτησή μου. Τι μπορώ να κάνω;

Έχετε δικαίωμα υποβολής προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μίας και μόνο ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας στη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που καταθέτετε ηλεκτρονική ένσταση οφείλετε να τεκμηριώνετε τους ισχυρισμούς σας, επισυνάπτοντας στην ένστασή σας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
 • Υποβάλετε ένσταση γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί σας, του οποίου τα στοιχεία είχατε δηλώσει σωστά στην αίτησή σας. Θα πρέπει με την ένσταση να επισυνάψετε ή προσκομίσετε: αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 • Υποβάλετε ένσταση γιατί δεν μοριοδοτηθήκατε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο. Θα πρέπει με την ένστασή σας να επισυνάψετε ή προσκομίσετε: φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.
Προσοχή! Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.
Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την επιταγή μου;
 • Εισέρχεσθε στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας. Επιλέγετε “αιτήσεις” και στη συνέχεια επιλέγετε την προβολή της αίτησής σας για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος
 • Επιλέγετε το πεδίο: “Επιλογή Θεάτρου /Παράστασης“
 • Επιλέγετε την Περιφερειακή Ενότητα και στη συνέχεια το θέατρο και την παράσταση της προτίμησής σας
 • Για την επιλεγείσα παράσταση, κάνετε κλικ στα ΑΜΚΑ των μελών, τα οποία επιλέγετε να την παρακολουθήσουν. Στη συνέχεια έχετε δύο επιλογές: είτε ακύρωση /επιστροφή αν δεν θέλετε να δεσμεύσετε θέσεις σε παράσταση είτε ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Εκτυπώνετε τις επιταγές σας.
 • Με την επιταγή θεάματος που έχετε εκτυπώσει μπορείτε να προβείτε σε κράτηση για την παράσταση του θεάτρου που έχετε επιλέξει, κατόπιν συνεννόησης με το θέατρο κατά τη συνήθη διαδικασία. Ο Οργανισμός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία κράτησης θέσεων από τους δικαιούχους. Η κράτηση της θέσης σας θα αποτυπώνεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής ενεργοποίησης των επιταγών από τους παρόχους.
 • Θα πρέπει να προσέρχεστε στα ταμεία 1⁄2 ώρα πριν από τις παραστάσεις, αλλιώς η θέση σας θα μπορεί να διατεθεί αλλού. Στην περίπτωση αυτή η κράτηση θα ακυρώνεται στο σύστημα από τον πάροχο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά από δύο ακυρώσεις κρατήσεων η επιταγή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο των εκδοθεισών επιταγών, τη διαδικασία κράτησης και ενεργοποίησης αυτών είναι αναρτημένες στο www.oaed.gr

Για ποιές παραστάσεις μπορώ να κάνω κράτηση με την επιταγή του τέκνου μου ηλικίας 6 ετών;
Για ωφελούμενους 3-10 ετών δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί κεντρική σκηνή παρά μόνο παιδική. Οι δικαιούχοι μπορείτε να επιλέγετε παιδικές σκηνές για τον εαυτό σας.
 
 

Ερωτήσεις για Παρόχους

Διατηρώ θεατρική επιχείρηση και θέλω να συμμετέχω στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω;

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, ως πάροχος, πρέπει να καταθέσετε αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι θεατρικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα αποτελεί η άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

Απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή μου;

Όχι. δεν απαιτείται η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Για την υποβολή της αίτησης, σαρώνετε τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλετε ηλεκτρονικά με την αίτησή σας. Αυτά τελούν σε συνάρτηση με τη νομική μορφή της επιχείρησής σας.

Ο χώρος παράστασης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά η έδρα της επιχείρησής μου είναι στην Αθήνα. Σε ποιο ΚΠΑ2 πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ;

Στο ΚΠΑ2 Θεσσαλονίκης, της περιοχής δηλαδή που ανήκει το θέατρο (ο χώρος παράστασης).

Θέλω να υποβάλω αίτηση συμμετοχής για όλες τις αίθουσες παράστασης που διαθέτω (θέατρα);

Αν έχετε την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός θεάτρων, τα οποία επιθυμείτε να εντάξετε στο πρόγραμμα, λαμβάνετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη θέατρο και υποβάλλετε ισάριθμες με τα θέατρα αιτήσεις.

Πώς γίνεται η κράτηση και ενεργοποίηση των επιταγών;
 • Εισέρχεσθε στο σύστημα με τους κωδικούς σας και επιλέγετε το πεδίο “Προγράμματα- Επιδοτήσεις”
 • Στη συνέχεια, επιλέγετε την προβολή της υπαγωγής σας στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος
 • Επιλέγετε το πεδίο: “Διαχείριση Κρατήσεων / Χρήσης Επιταγών”
 • Επιλέγετε την ένδειξη “+” για τη δυνατότητα προθήκης στοιχείων στη λίστα ενεργοποιημένων επιταγών
 • Καταχωρίζετε είτε τον ΑΦΜ για την αναζήτηση του κωδικού επιταγής δικαιούχου, είτε τον ΑΜΚΑ για την αναζήτηση κωδικών επιταγής ωφελουμένων μελών.
 • Εμφανίζεται ο δικαιούχος ή ωφελούμενος ο οποίος επικοινώνησε μαζί σας για την κράτηση της θέσης του σε προσφερόμενη από εσάς παράσταση. Στη φόρμα αυτή εμφανίζονται δύο επιλογές: “ΚΡΑΤΗΣΗ” την οποία επιλέγετε πρώτα & “ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”.
 • Συμπληρώνετε τα σχετικά πεδία.
 • Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία κράτησης για κάθε κωδικό επιταγής δικαιούχου και ωφελουμένου.
 • Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί κράτηση, η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει απευθείας με την προσέλευση του δικαιούχου στο ταμείο.
Πώς γίνεται η ακύρωση κράτησης;

Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης αφού εισέλθετε στα στοιχεία του δικαιούχου ή ωφελουμένου επιλέγετε το πεδίο “ Ακύρωση Κράτησης” .Μετά από δύο ακυρώσεις κρατήσεων η επιταγή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Πώς μπορούμε να δούμε την κράτηση;

Η κράτηση της θέσης αποτυπώνεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής ενεργοποίησης των επιταγών.

Εκτός από την κράτηση χρειάζεται κάτι άλλο από τον δικαιούχο;

Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίζουν στα ταμεία των θεάτρων σας υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη επιταγή τους. Η υπογραφή είναι σε κάθε περίπτωση του δικαιούχου ακόμα και αν πρόκειται για επιταγή ωφελούμενου. Οι πάροχοι συμπληρώνετε την ημερομηνία και ώρα της παράστασης στην εκτυπωμένη επιταγή.

Μπορώ να διαθέσω τη θέση των δικαιούχων αν δεν εμφανισθούν εγκαίρως για την παράσταση;

Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέρχονται στα ταμεία 1⁄2 ώρα πριν από τις παραστάσεις, αλλιώς η θέση τους θα μπορεί να διατεθεί αλλού. Στην περίπτωση αυτή η κράτηση θα ακυρώνεται στο σύστημα από εσάς.

Ενεργοποίηση των επιταγών:

Οι πάροχοι οφείλετε να ενημερώνετε το ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού για τη χρήση των επιταγών. Μετά την ηλεκτρονική ενεργοποίηση της επιταγής αυτή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.
Για την ενεργοποίηση των επιταγών καταχωρίζετε τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου/ωφελουμένου.
Η ενημέρωση του Συστήματος θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παρακολούθησης της παράστασης.

Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τις επιταγές των δικαιούχων. Τι κάνω;

Σε περίπτωση αδυναμίας ενεργοποίησης της επιταγής για τεχνικούς λόγους, υποχρεούστε να ενημερώσετε την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail κ.λπ.), γνωστοποιώντας και το τεχνικό πρόβλημα που ενδεχομένως αντιμετωπίσατε. Με την αποκατάσταση του προβλήματος οφείλετε να προβείτε στην ενεργοποίηση της Επιταγής σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τη Δ/νση Μηχ/σης.

Γιατί πρέπει να ενεργοποιήσω τις επιταγές; Αφού έχω ήδη τις εκτυπώσεις τους.

Η ενεργοποίηση της επιταγής αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταβολή της επιδότησης. Μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής, συνεπάγεται τη μη καταβολή επιδότησης από τον ΟΑΕΔ.

Ποιά παραστατικά απαιτούνται για την αποπληρωμή των επιταγών που χρησιμοποιήθηκαν;
 • Το εισιτήριο του δικαιούχου/ωφελουμένου για την παρακολούθηση της παράστασης.
 • Η συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων – ωφελουμένων
Τι ελέγχεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τους ελεγκτές;
 • Οι εκτυπωμένες επιταγές με τα εισιτήρια των δικαιούχων.
 • Η συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση
 • Η ταυτοπροσωπία των δικαιούχων