Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις Σχετικά με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Ερωτήσεις για Παρόχους

Το τουριστικό κατάλυμα είναι στην Εύβοια αλλά η έδρα του καταλύματος είναι στην Αθήνα. Σε ποιο ΚΠΑ2 πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ;

Στο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει το τουριστικό κατάλυμα, δηλαδή στο ΚΠΑ2 Χαλκίδας.

Συμμετείχα στο πρόγραμμα του προηγούμενου έτους. Πρέπει να υποβάλω ξανά αίτηση;

Ναι. Απλώς δεν χρειάζεται να επισυνάψετε δικαιολογητικά, παρά μόνο αν κάποιο από αυτά έχει λήξει ή έχει τροποποιηθεί.

Στην περίπτωση που ο τόπος διαμονής του δικαιούχου και το τουριστικό κατάλυμα βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, από πού θα διαπιστώνεται η μεταξύ τους απόσταση, για να ελεγχθεί αν υπερβαίνει τα 80 χλμ;

Από βεβαίωση Δημόσιας Αρχής της Περιφέρειας που θα προσκομίζεται κατά την αποπληρωμή.

Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους

Ανήκω στην κατηγορία ΑμεΑ και έχω 50 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο έτος/50ημέρες τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας/50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Δεν είμαι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Ναι. Στις κατηγορίες των ασφαλισμένων που:

α) πραγματοποίησαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας,

β) έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας  μητρότητας,

γ) έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),

δ) συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),

εντάσσονται και όσοι ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ.

Έλαβα Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο προηγούμενο πρόγραμμα, αλλά δεν τη χρησιμοποίησα. Μπορώ να συμμετάσχω στο νέο πρόγραμμα;

Όχι. Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο νέο πρόγραμμα, εφόσον λάβατε Επιταγή στο προηγούμενο είτε κάνατε χρήση αυτής είτε όχι, εκτός αν ανήκετε στην κατηγορία ΑμεΑ.

Έλαβα Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο προηγούμενο πρόγραμμα. Δεν ανήκω στην κατηγορία ΑμεΑ, αλλά έχω ωφελούμενο παιδί ΑμεΑ. Μπορώ να συμμετάσχω στο νέο πρόγραμμα;

Όχι. Το δικαίωμα επιδότησης με Επιταγή σε συνεχόμενα προγράμματα το έχουν μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ και όχι οι ωφελούμενοι ΑμεΑ.

Είμαι δικαιούχος ΑμεΑ και έλαβα Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο προηγούμενο πρόγραμμα για εμένα και τα ωφελούμενα μέλη μου. Μπορώ να δηλώσω τα ίδια ωφελούμενα μέλη στο νέο πρόγραμμα;

Ναι. Ο δικαιούχος ΑμεΑ μπορεί να λαμβάνει Επιταγή για τα ίδια ωφελούμενα μέλη σε συνεχόμενα προγράμματα.

Τι είναι ο συνοδός;

Ένα άτομο που συνοδεύει αποκλειστικά ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, για τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας που πιστοποιείται από βεβαίωση αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Μπορεί οποιοσδήποτε να δηλωθεί ως ωφελούμενος συνοδός ΑμεΑ;

Ένα άτομο που συνοδεύει αποκλειστικά ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, για τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας που πιστοποιείται από βεβαίωση αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Είμαι εργαζόμενος, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ/ΟΓΑ. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Δικαιούχοι είναι μόνο οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που καταβάλλουν εισφορές για τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Είμαι συνταξιούχος. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Οι συνταξιούχοι δεν είναι δικαιούχοι της παροχής.

Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Πότε είναι ωφελούμενα τα παιδιά ηλικίας 18-24 ετών;

Όταν ασφαλίζονται από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα (ο άλλος γονέας δεν απαιτείται να είναι δικαιούχος).

Έχω 4 παιδιά, τεσσάρων – έξι – είκοσι και είκοσι έξι ετών. Ποια δηλώνω στην αίτησή μου; Ποια είναι ωφελούμενα;

Δηλώνετε:

  • το παιδί των τεσσάρων ετών. Το παιδί αυτό δεν είναι ωφελούμενο και δεν παίρνει επιταγή, αλλά το δηλώνετε επειδή είναι ανήλικο και παίρνετε μόρια γι’ αυτό
  • το παιδί των έξι ετών. Το παιδί αυτό είναι ωφελούμενο και παίρνει επιταγή, αλλά είναι και ανήλικο και παίρνετε μόρια γι’ αυτό
  • το παιδί των είκοσι ετών, εφόσον το ασφαλίζετε, γιατί τότε είναι ωφελούμενο και παίρνει επιταγή

Δεν δηλώνετε το παιδί των είκοσι έξι ετών, γιατί δεν είναι ούτε ανήλικο ούτε ωφελούμενο.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων, αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής. Γιατί;

Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβετε επιταγή Κοινωνικού  Τουρισμού.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων και Επιταγή στο όνομά μου, αλλά δεν βλέπω ένα ωφελούμενο παιδί μου. Γιατί;

Ή δεν είχατε δηλώσει το ωφελούμενο παιδί σας στην αίτηση ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία για το παιδί ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στα προσωρινά αποτελέσματα δεν βλέπω ένα ωφελούμενο παιδί μου. Τι πρέπει να υποβάλω στην ένσταση;

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, στοιχεία ΑΜΚΑ και, αν το παιδί είναι ηλικίας 18-24 ετών, αποδεικτικό ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένο μέλος δικό σας ή του άλλου γονέα.

Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πότε θα πάρω την Επιταγή μου;

Δεν θα πάρετε κάποιο έντυπο. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού είναι ένας αριθμός που αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού μας.

 

Ερωτήσεις Σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

Ερωτήσεις για Παρόχους

Η κατασκήνωση είναι στην Εύβοια αλλά η έδρα της επιχείρησης είναι στην Αθήνα. Σε ποιο ΚΠΑ2 πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ;

Στο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η κατασκήνωση, δηλαδή στο ΚΠΑ2 Χαλκίδας.

Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους

Είμαι εργαζόμενος, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Δικαιούχοι είναι μόνο οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που καταβάλλουν εισφορές για τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχει το παιδί μου στο πρόγραμμα;

Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων, αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής για το παιδί μου. Γιατί;

Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβει το παιδί σας επιταγή.

Ενώ είχα δηλώσει δύο ωφελούμενα παιδιά, βλέπω μόνο το όνομα του ενός με αριθμό επιταγής και δεν βλέπω το όνομα του άλλου. Γιατί;

Ή δεν είχατε καταχωρίσει στοιχεία για το άλλο παιδί σας στην αίτηση ή δεν είχατε δηλώσει ότι αυτό είναι ωφελούμενο ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία ή το παιδί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στα προσωρινά αποτελέσματα δεν βλέπω ένα ωφελούμενο παιδί μου. Τι πρέπει να υποβάλω στην ένσταση;

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και στοιχεία ΑΜΚΑ. Αν το παιδί προέρχεται από γάμο που έχει λυθεί, απαιτείται επιπλέον α)η επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχετε την επιμέλεια ή β) υπεύθυνη δήλωση του γονέα που έχει την επιμέλεια ότι συναινεί στη συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα.

Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πότε θα πάρω την Επιταγή μου;

Δεν θα πάρετε κάποιο έντυπο. Η Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι ένας αριθμός που αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού μας.