Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις Σχετικά με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Ερωτήσεις για Παρόχους

Το τουριστικό κατάλυμα είναι στην Εύβοια αλλά η έδρα του καταλύματος είναι στην Αθήνα. Σε ποιο ΚΠΑ2 πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ;

Στο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει το τουριστικό κατάλυμα, δηλαδή στο ΚΠΑ2 Χαλκίδας.

Συμμετείχα στο πρόγραμμα του προηγούμενου έτους. Πρέπει να υποβάλω ξανά αίτηση;

Ναι. Απλώς δεν χρειάζεται να επισυνάψετε δικαιολογητικά, παρά μόνο αν κάποιο από αυτά έχει λήξει ή έχει τροποποιηθεί.

Στην περίπτωση που ο τόπος διαμονής του δικαιούχου και το τουριστικό κατάλυμα βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, από πού θα διαπιστώνεται η μεταξύ τους απόσταση, για να ελεγχθεί αν υπερβαίνει τα 80 χλμ;

Από βεβαίωση Δημόσιας Αρχής της Περιφέρειας που θα προσκομίζεται κατά την αποπληρωμή.

Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους

Ανήκω στην κατηγορία ΑμεΑ και έχω 50 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο έτος/50ημέρες τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας/50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Δεν είμαι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Ναι. Στις κατηγορίες των ασφαλισμένων που:

α) πραγματοποίησαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας,

β) έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας  μητρότητας,

γ) έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),

δ) συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),

εντάσσονται και όσοι ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ.

Έλαβα Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο προηγούμενο πρόγραμμα, αλλά δεν τη χρησιμοποίησα. Μπορώ να συμμετάσχω στο νέο πρόγραμμα;

Όχι. Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο νέο πρόγραμμα, εφόσον λάβατε Επιταγή στο προηγούμενο είτε κάνατε χρήση αυτής είτε όχι, εκτός αν ανήκετε στην κατηγορία ΑμεΑ.

Έλαβα Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο προηγούμενο πρόγραμμα. Δεν ανήκω στην κατηγορία ΑμεΑ, αλλά έχω ωφελούμενο παιδί ΑμεΑ. Μπορώ να συμμετάσχω στο νέο πρόγραμμα;

Όχι. Το δικαίωμα επιδότησης με Επιταγή σε συνεχόμενα προγράμματα το έχουν μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ και όχι οι ωφελούμενοι ΑμεΑ.

Είμαι δικαιούχος ΑμεΑ και έλαβα Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο προηγούμενο πρόγραμμα για εμένα και τα ωφελούμενα μέλη μου. Μπορώ να δηλώσω τα ίδια ωφελούμενα μέλη στο νέο πρόγραμμα;

Ναι. Ο δικαιούχος ΑμεΑ μπορεί να λαμβάνει Επιταγή για τα ίδια ωφελούμενα μέλη σε συνεχόμενα προγράμματα.

Τι είναι ο συνοδός;

Ένα άτομο που συνοδεύει αποκλειστικά ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, για τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας που πιστοποιείται από βεβαίωση αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Μπορεί οποιοσδήποτε να δηλωθεί ως ωφελούμενος συνοδός ΑμεΑ;

Ένα άτομο που συνοδεύει αποκλειστικά ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, για τα οποία υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας που πιστοποιείται από βεβαίωση αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Είμαι εργαζόμενος, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ/ΟΓΑ. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Δικαιούχοι είναι μόνο οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που καταβάλλουν εισφορές για τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Είμαι συνταξιούχος. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Οι συνταξιούχοι δεν είναι δικαιούχοι της παροχής.

Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Πότε είναι ωφελούμενα τα παιδιά ηλικίας 18-24 ετών;

Όταν ασφαλίζονται από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα (ο άλλος γονέας δεν απαιτείται να είναι δικαιούχος).

Έχω 4 παιδιά, τεσσάρων – έξι – είκοσι και είκοσι έξι ετών. Ποια δηλώνω στην αίτησή μου; Ποια είναι ωφελούμενα;

Δηλώνετε:

 • το παιδί των τεσσάρων ετών. Το παιδί αυτό δεν είναι ωφελούμενο και δεν παίρνει επιταγή, αλλά το δηλώνετε επειδή είναι ανήλικο και παίρνετε μόρια γι’ αυτό
 • το παιδί των έξι ετών. Το παιδί αυτό είναι ωφελούμενο και παίρνει επιταγή, αλλά είναι και ανήλικο και παίρνετε μόρια γι’ αυτό
 • το παιδί των είκοσι ετών, εφόσον το ασφαλίζετε, γιατί τότε είναι ωφελούμενο και παίρνει επιταγή

Δεν δηλώνετε το παιδί των είκοσι έξι ετών, γιατί δεν είναι ούτε ανήλικο ούτε ωφελούμενο.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων, αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής. Γιατί;

Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβετε επιταγή Κοινωνικού  Τουρισμού.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων και Επιταγή στο όνομά μου, αλλά δεν βλέπω ένα ωφελούμενο παιδί μου. Γιατί;

Ή δεν είχατε δηλώσει το ωφελούμενο παιδί σας στην αίτηση ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία για το παιδί ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στα προσωρινά αποτελέσματα δεν βλέπω ένα ωφελούμενο παιδί μου. Τι πρέπει να υποβάλω στην ένσταση;

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, στοιχεία ΑΜΚΑ και, αν το παιδί είναι ηλικίας 18-24 ετών, αποδεικτικό ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένο μέλος δικό σας ή του άλλου γονέα.

Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πότε θα πάρω την Επιταγή μου;

Δεν θα πάρετε κάποιο έντυπο. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού είναι ένας αριθμός που αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού μας.

 

Ερωτήσεις Σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

 

Ερωτήσεις για Παρόχους

Η κατασκήνωση είναι στην Εύβοια αλλά η έδρα της επιχείρησης είναι στην Αθήνα. Σε ποιο ΚΠΑ2 πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ;

Στο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η κατασκήνωση, δηλαδή στο ΚΠΑ2 Χαλκίδας.

Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους

Είμαι εργαζόμενος, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Δικαιούχοι είναι μόνο οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που καταβάλλουν εισφορές για τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχει το παιδί μου στο πρόγραμμα;

Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων, αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής για το παιδί μου. Γιατί;

Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβει το παιδί σας επιταγή.

Ενώ είχα δηλώσει δύο ωφελούμενα παιδιά, βλέπω μόνο το όνομα του ενός με αριθμό επιταγής και δεν βλέπω το όνομα του άλλου. Γιατί;

Ή δεν είχατε καταχωρίσει στοιχεία για το άλλο παιδί σας στην αίτηση ή δεν είχατε δηλώσει ότι αυτό είναι ωφελούμενο ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία ή το παιδί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στα προσωρινά αποτελέσματα δεν βλέπω ένα ωφελούμενο παιδί μου. Τι πρέπει να υποβάλω στην ένσταση;

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και στοιχεία ΑΜΚΑ. Αν το παιδί προέρχεται από γάμο που έχει λυθεί, απαιτείται επιπλέον α)η επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχετε την επιμέλεια ή β) υπεύθυνη δήλωση του γονέα που έχει την επιμέλεια ότι συναινεί στη συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα.

Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πότε θα πάρω την Επιταγή μου;

Δεν θα πάρετε κάποιο έντυπο. Η Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι ένας αριθμός που αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού μας.

 

Ερωτήσεις Σχετικά με το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων

 

Ερωτήσεις για Παρόχους

Διατηρώ βιβλιοπωλείο και θέλω να συμμετέχω στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω;

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, ως πάροχος, πρέπει να καταθέσετε αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ. .

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα αποτελεί η άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

Απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή μου;

Όχι. δεν απαιτείται η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Για την υποβολή της αίτησης, σαρώνετε τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλετε ηλεκτρονικά με την αίτησή σας. Αυτά τελούν σε συνάρτηση με τη νομική μορφή της επιχείρησής σας.

Διατηρώ βιβλιοπωλείο στη Σύρο, αλλά η έδρα της επιχείρησής μου είναι στην Αθήνα. Σε ποιο ΚΠΑ2 πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ;

Στο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει το Βιβλιοπωλείο, δηλαδή στο ΚΠΑ2 Σύρου.

Θέλω να υποβάλω αίτηση συμμετοχής για όλα τα υποκαταστήματα της επιχείρησής μου. Θα υποβάλω μία αίτηση;

Αν έχετε την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός καταστημάτων(υποκαταστήματα), τα οποία επιθυμείτε να εντάξετε στο πρόγραμμα, θα λάβετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη υποκατάστημα και θα υποβάλετε ισάριθμες με τα καταστήματα αιτήσεις.

Πως γίνεται η ενεργοποίηση των επιταγών;

Για την ενεργοποίηση των επιταγών ακολουθείτε τα εξής βήματα:

 • Επιλέγετε: Προγράμματα/Επιδοτήσεις
 • Επιλέγετε: Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων 2019
 • επιλέγετε ένδειξη Ενεργοποίηση Επιταγών
 • επιλέγετε: «Προσθήκη»
 • καταχωρίζετε ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ Δικαιούχου για εμφάνιση επιταγών
 • επιλέγετε edit
 • εισαγάγετε: ημερομηνία και επιλέγετε «Ενημέρωση»
 • συμπληρώνετε στοιχεία ειδών αγοράς και επιλέγετε «Ενημέρωση»
 • επιλέγετε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ»
 • εκτυπώνετε

   

Ποιο παραστατικό προσκομίζω στον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή;
 • Την Απόδειξη για την επιδότηση του ΟΑΕΔ ή αντίγραφο αυτής, αν Γενική ή Ειδική διάταξη προβλέπει την επίδοση αυτής στον συναλλασσόμενο.
 • Την εκτυπωμένη και ενεργοποιημένη Επιταγή Αγοράς Βιβλίων με τα στοιχεία της αγοράς και την υπογραφή του δικαιούχου (ή του ενήλικου ωφελούμενου).
 • Την έντυπη συγκεντρωτική Ονομαστική Κατάσταση Δικαιούχων και Ωφελουμένων που έκαναν χρήση της Επιταγής.
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού.
Με ποια στοιχεία συμπληρώνεται η απόδειξη;

Στην απόδειξη συμπληρώνετε:

 • Τα στοιχεία του δικαιούχου και όσων ωφελουμένων αυτού ενεργοποιήθηκαν οι επιταγές
 • Οι αριθμοί επιταγών
 • Το ποσό της επιδότησης (άτομα χ αξία επιταγών)
 • Η συνολική αξία των βιβλίων που αγοράστηκαν (τελική αξία με την έκπτωση)

Τα εξής ως άνω πληροφοριακά στοιχεία: αριθμοί επιταγών και συνολική αξία των βιβλίων που αγοράστηκαν είναι δυνατόν να καταγραφούν σε συνημμένη κατάσταση, η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόδειξης

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση, μπορείτε στην απόδειξη να γράφετε τον αριθμό ατόμων (δικαιούχος- ωφελούμενα μέλη) Χ το ποσό επιδότησης και την επισήμανση "σύμφωνα με τις συνημμένες επιταγές" για τα υπόλοιπα στοιχεία(αριθμοί επιταγών και ωφελούμενα μέλη) . Ως εκ τούτου με την προϋπόθεση της επισύναψης των εκτυπωμένων ενεργοποιημένων επιταγών, κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης των οποίων, καταχωρίστηκαν αναλυτικά και σωστά τα στοιχεία που απαιτούνται, είναι εφικτή η μη αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που περιγράφονται και στην απόδειξη.

Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους

Είμαι συνταξιούχος. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

Όχι. Οι συνταξιούχοι δεν είναι δικαιούχοι της παροχής.

Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής. Γιατί;

Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβετε επιταγή αγοράς βιβλίων.

Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων και Επιταγή στο όνομά μου, αλλά δεν βλέπω τα ωφελούμενα μέλη μου. Γιατί;

Ή δεν είχατε δηλώσει το ωφελούμενα μέλη στην αίτηση ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία για αυτά ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Διαφωνώ με τα προσωρινά αποτελέσματα ως προς την αίτησή μου. Τι μπορώ να κάνω;

Έχετε δικαίωμα υποβολής προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μίας και μόνο ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας στη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που καταθέτετε ηλεκτρονική ένσταση οφείλετε να τεκμηριώνετε τους ισχυρισμούς σας, επισυνάπτοντας στην ένστασή σας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών σας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

 • Υποβάλετε ένσταση γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί σας, του οποίου τα στοιχεία είχατε δηλώσει σωστά στην αίτησή σας. Θα πρέπει με την ένσταση να επισυνάψετε ή προσκομίσετε: αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 • Υποβάλετε ένσταση γιατί δεν μοριοδοτηθήκατε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο. Θα πρέπει με την ένστασή σας να επισυνάψετε ή προσκομίσετε: φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος φορολογικού έτους που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Προσοχή! Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται. Αν έχετε την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός καταστημάτων(υποκαταστήματα), τα οποία επιθυμείτε να εντάξετε στο πρόγραμμα, θα λάβετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη υποκατάστημα και θα υποβάλετε ισάριθμες με τα καταστήματα αιτήσεις.

   

Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πότε θα πάρω την Επιταγή μου;

Δεν θα πάρετε κάποιο έντυπο. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού είναι ένας αριθμός που αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού μας.

Ποια είναι η οικονομική αξία της επιταγής αγοράς βιβλίων;

Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, ανέρχεται στα 20,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την επιταγή για την αγορά σχολικών βιβλίων ή σχολικών ειδών;

Όχι. Η επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αγορά σχολικών ειδών που τυχόν πωλούνται στα καταστήματα των παρόχων (π.χ τσάντες, κασετίνες κ.λπ). Η επιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά σχολικών βοηθημάτων και ξενόγλωσσων βιβλίων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα σχολικά βιβλία που διανέμονται, από το αρμόδιο Υπουργείο, δωρεάν σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Σε ποια βιβλιοπωλεία μπορώ να χρησιμοποιήσω την επιταγή;

Σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο του Μητρώου Παρόχων.