Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ποιες είναι οι δράσεις συμβουλευτικής που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ;

Οι δράσεις Συμβουλευτικής που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ είναι:

 • Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της κάθε συμβουλευτικής μπορείτε να λάβετε εάν μεταβείτε στο link:Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών;

Για να ενημερωθείτε για τις δράσεις συμβουλευτικής που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ μπορείτε να απευθυνθείτε:

 • σε Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας όπου εκδώσατε την κάρτα ανεργίας σας
 • από το site του Οργανισμού www.oaed.gr
 • από τη σελίδα του Οργανισμού στο facebook

Πως μπορώ να συμμετάσχω σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών;

Για να συμμετάσχετε σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ):

 • πρέπει να είστε εγγεγραμμένος άνεργος και η κάρτα σας να είναι ενεργή
 • να έχετε ολοκληρώσει  τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της κατάρτισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης
 • να δηλώσετε αυτοπροσώπως, σε Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας όπου έχετε εκδώσει την κάρτα ανεργίας σας, το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε ομάδα ΣΑΕΠ
 • ο εργασιακός σύμβουλος θα καταγράψει ηλεκτρονικά το αίτημα σας στο Ατομικό σας Σχέδιο Δράσης και θα σας δώσει σχετικό «Παραπεμπτικό Σημείωμα»
 • επισημαίνεται, ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων ανέργων σε ομάδα ΣΑΕΠ πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με την ημερομηνία παραπομπής τους) και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιείται από το συντονιστή της ομάδας ΣΑΕΠ.

Πως μπορώ να συμμετάσχω σε ομάδα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

Για να συμμετάσχετε σε ομάδα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) θα πρέπει:

 • να είστε εγγεγραμμένος άνεργος και η κάρτα σας να είναι ενεργή
 • να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της κατάρτισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας στην οποία είστε εγγεγραμμένος.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Ο Εργασιακός Σύμβουλος θα σας παραπέμψει σε ομάδα συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στην περίπτωση όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση, σε ήδη προγραμματισμένη ομάδα ή διαφορετικά θα σας παραπέμψει σε Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων, εφόσον υλοποιούνται στην περιοχή σας.

Πως μπορώ να συμμετάσχω σε ομάδα Συμβουλευτικής Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας;

Για να συμμετάσχετε σε ομάδα Συμβουλευτικής Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας θα πρέπει:

 • να είστε εγγεγραμμένος άνεργος και η κάρτα σας να είναι ενεργή
 • να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της κατάρτισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας στην οποία είστε εγγεγραμμένος.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Ο Εργασιακός Σύμβουλος θα σας παραπέμψει σε ομάδα συμβουλευτικής Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, στην περίπτωση όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση, σε ήδη προγραμματισμένη ομάδα ή διαφορετικά θα σας παραπέμψει σε Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων, εφόσον υλοποιούνται στην περιοχή σας.

Όταν συμμετέχω σε ομάδες συμβουλευτικής διαγράφεται η κάρτα ανεργίας μου;

Η συμμετοχή σας σε δράσεις συμβουλευτικής δεν επιφέρει διαγραφή της κάρτας ανεργίας σας.

Δικαιούμαι βεβαίωση παρακολούθησης από τη συμμετοχή μου σε δράσεις συμβουλευτικής και πώς μπορώ να την παραλάβω;

Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας σε ομάδες συμβουλευτικής μπορείτε να παραλάβετε βεβαίωση παρακολούθησης.

Συγκεκριμένα μπορείτε να παραλάβετε τις ακόλουθες βεβαιώσεις:

 • Βεβαίωση συμμετοχής στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Επαναπροσανατολισμού
 • Βεβαίωση συμμετοχής στη Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
 • Βεβαίωση συμμετοχής στη Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών.

Τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις μπορείτε να τις παραλάβετε μέσω:

 • των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ
 • της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ _Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (απαιτείται η κατοχή κλειδαρίθμου)  
 • των ΚΕΠ

ΟΑΕΔ