Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας

 

Σκοπός της Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μελών μιας ομάδας στο να αναζητήσουν και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα. Πρωταρχικός της στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων / δεξιοτήτων αναζήτησης, διεκδίκησης και διατήρησης μιας θέσης εργασίας.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους ανέργους που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο και τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας.

Αριθμός Συμμετεχόντων 

Για την ένταξη ενδιαφερομένων σε ομάδα συμβουλευτικής, απαιτείται η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.

Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας συμβουλευτικής κυμαίνεται μεταξύ των 8 και 12 ατόμων.

Διάρκεια ομάδας συμβουλευτικής 

Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται μεταξύ των επτά (7) και οκτώ (8) ημερών.

Μεθοδολογία – Εργαλεία

Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων και οργανωμένων διαδικασιών αναζήτησης θέσεων εργασίας, με βιωματικό τρόπο, όπου ο άνεργος ακολουθεί ένα δομημένο πρόγραμμα «πλήρους απασχόλησης». Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από εξειδικευμένους συμβούλους στις Δομές του ΟΑΕΔ σε ομαδικό επίπεδο.

Οφέλη συμμετοχής

 • Γνώση κανόνων και διαδικασιών αγοράς εργασίας
 • Εντοπισμός αποτελεσματικών τρόπων αναζήτησης εργασίας
 • Δημιουργία δικτύου επαφών-γνωριμιών για αναζήτηση θέσης εργασίας
 • Αποτύπωση του επαγγελματικού προφίλ
 • Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος σε άμεση σχέση με τον επαγγελματικό στόχο
 • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής
 • Κατάλληλη προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής με εργοδότη
 • Εντοπισμός στοχευόμενων θέσεων εργασίας
 • Αποτελεσματική οργάνωση της στρατηγικής προσέγγισης της αγοράς εργασίας.
Πώς μπορώ να ενταχθώ σε ομάδα συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας;
 • Πληροφορίες σχετικές με τις προϋποθέσεις ένταξής σας στις συγκεκριμένες ομάδες μπορείτε να λάβετε από όλα τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Είναι απαραίτητη η συνεργασία σας με Εργασιακό Σύμβουλο.
 • Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989184, 2109989173. email: symvouleftiki@oaed.gr
 • Διεύθυνση Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Α1) Διεύθυνση: Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Αθήνα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989629, 2109989634. email: a1@oaed.gr
 • Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε και από το Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Διεύθυνση: Πειραιώς 52, Αθήνα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105247479, 2105288445 email: pkep@oaed.gr.