Η σύνδεσή σας στις υπηρεσίες του portal ΟΑΕΔ θα γίνει μέσω του συστήματος πιστοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).