Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθειας αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Διοίκησης του Οργανισμού»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθειας αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Διοίκησης του Οργανισμού», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 192.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι 238.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε τη Διακήρυξη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΝΕΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσφατα Άρθρα

Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτος

arrow right
Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της για ένα έτος
Περισσότερα