ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: