ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: