Επαναληπτικος Διαγωνισμος για Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ νσης Μακεδονίας για το διάστημα από 1/1 /2022 έως 31/1 /2022

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την  παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των
κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ /νσης  Κ.  &  Δ.   Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 15.515,53 € πλέον  , του  ΦΠΑ (24%)  ήτοι ποσού 19.239,26 €,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά την δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΤΕΚΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2022

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά την δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2022

Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/3/2022 έως 31/3/2022

arrow right
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1/3/2022 έως 31/3/2022
Περισσότερα