Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη αναγκών της ΠΔΘ και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη αναγκών της ΠΔΘ και των υπηρεσιών αρμοδιότητας τηςδείτε την ανακοίνωση

Πρόσφατα Άρθρα

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας απο 1/7/2021 εως και 31/8/2021

arrow right
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας απο 1/7/2021 εως και 31/8/2021
Περισσότερα