Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού χαρτιού Α4 της ΠΔ Κρήτης

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού χαρτιού Α4 της ΠΔ Κρήτης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα