Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου από 01.06.2022 έως 30.06.2022

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.